Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Kommissionen godkänner 742 miljoner euro tjeckiskt statligt stödsystem för att stödja hållbar skogsförvaltning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ett tjeckiskt program på 742 miljoner euro (17.4 miljarder CZK) för att stödja hållbar skogsförvaltning. Åtgärden kommer att bidra till att uppnå målen för Gemensam jordbrukspolitik genom att stärka skogens miljöskydd.

Enligt ordningen kommer stödet att ha formen av direkta bidrag till små, medelstora och stora skogsägare och andra enheter med liknande rättigheter och skyldigheter, inklusive statligt ägda enheter. De direkta bidragen kommer särskilt att stödja: (i) Insatser för att förhindra jorderosion på avskogade bestånd. ii) Skydd av skogarnas biologiska mångfald. och (iii) skydd av strukturen och sammansättningen av skogsmarken. Stödberättigade stödmottagare kommer att få ett stödbelopp motsvarande cirka 0.18 EUR (4.22 CZK) per dag och hektar skogsmark. Detta belopp kommer att täcka upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna.

Kommissionen bedömde ordningen i synnerhet enligt EU:s regler om statligt stöd Artikel 107 (3) (c) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) , which allows member states to support the development of certain economic activities under certain conditions, and under the 2022 Riktlinjer för statligt stöd inom jord- och skogsbrukssektorn och på landsbygden (‘2022 Agricultural Guidelines’). On this basis, the Commission approved the Czech scheme under EU state aid rules.

kommissionär Didier Reynders (avbildad), med ansvar för konkurrenspolitiken, sa: "Idag godkände vi ett program på 742 miljoner euro som kommer att göra det möjligt för Tjeckien att stödja hållbar skogsförvaltning och säkerställa att skogarna är motståndskraftiga mot klimatförändringar. Åtgärden kommer att bidra till att uppnå EU:s miljö- och klimatrelaterade mål, utan att onödigt snedvrida konkurrensen.”

Ett pressmeddelande finns nätet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend