Anslut dig till vårt nätverk!

katastrofer

Migration: EU måste agera för att förhindra ytterligare tragedier, säger parlamentet

DELA MED SIG:

publicerade

on

20131008PHT21745_originalTragedier som drunkning av blivande migranter utanför Lampedusa måste markera en vändpunkt för Europa. De kan bara förhindras genom EU-samordnade insatser inspirerade av solidaritet och ansvar, sade parlamentet på onsdagen inför EU-toppmötet den 24–25 oktober. Ledamöterna upprepar att EU:s medlemsländer har en laglig skyldighet att hjälpa migranter i nöd till sjöss och noterar att lagligt inträde i EU är att föredra.

EU och dess medlemsländer måste göra mer för att förhindra ytterligare förluster av människoliv till sjöss, säger EU-parlamentet. Ledamöterna uttrycker djup sorg och beklagande över den tragiska förlusten av människoliv utanför Lampedusa, och pekar återigen på behovet av att medlemsländerna följer sina internationella sjöräddningsåtaganden för att rädda livet på människor i fara.

"Lampedusa borde vara en vändpunkt för Europa", konstaterade parlamentet och tillade att "det enda sättet att förhindra ytterligare en tragedi är att anta en samordnad strategi baserad på solidaritet och ansvar, med stöd av gemensamma instrument". Ledamöterna betonar också att omplaceringen av asylsökande "är en av de mest konkreta formerna av solidaritet och ansvarsdelning."

Parlamentet uppmanar också tredjeländer att följa internationell lag om att rädda liv till sjöss. Migrationshanteringsavtal mellan EU och transitländerna bör vara "en prioritet för EU inom en snar framtid", liksom bistånd till migranternas ursprungsländer, tilläggs det. Ledamöterna uppmanar EU att fortsätta att erbjuda humanitärt, ekonomiskt och politiskt bistånd i krisområden i Nordafrika och Mellanöstern för att ta itu med migration och humanitära påtryckningar som ligger bakom dem.

Straffa inte räddare

Ledamöterna efterlyser humanitär hjälp till överlevande och uppmanar EU och medlemsländerna att ändra eller se över eventuella lagar för att säkerställa att människor inte kan straffas för att ha hjälpt migranter i nöd till sjöss.

Öka sök- och räddningsuppdrag i Medelhavet

Parlamentet stöder Europeiska kommissionens förslag att sätta in en sök- och räddningsoperation från Cypern till Spanien och dess avsikt att inrätta en arbetsgrupp för migrationsströmmar i Medelhavet som "ett första steg mot en mer ambitiös strategi". Ledamöterna ber också rådet och kommissionen att överväga att inrätta en EU-kustbevakning.

Annons

Laglig migration

"Legalt inträde i EU är att föredra framför ett farligare irreguljärt inträde, vilket kan innebära risker för människohandel och förlust av liv", betonar parlamentsledamöterna.

Stoppa människosmugglare och smugglare

Parlamentet efterlyser starka straffrättsliga påföljder mot alla som underlättar människohandel både in i och inom EU och bättre samordning av EU:s medel och resurser, inklusive de som står till gränsförvaltningsbyråns Frontex och Europols förfogande, för att tillsammans med tredjeländer intensifiera kampen mot kriminella nätverk av människohandlare och smugglare.

Mer medel behövs

Parlamentet ber om mer finansiering för Europeiska asylstödkontoret och Frontex för att hjälpa medlemsländerna att hantera humanitära nödsituationer och påbörja sjöräddningsoperationer.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend