Anslut dig till vårt nätverk!

Bio

Kommissionen antar meddelande om statligt stöd till film

DELA MED SIG:

publicerade

on

newlogoDen 13 november kommer Europeiska kommissionen att anta ett nytt meddelande om statligt stöd till filmer och andra audiovisuella verk.

Meddelandet innehåller detaljerade kriterier som definierar hur medlemsländer ekonomiskt kan stödja produktion och distribution av filmer i enlighet med EU:s regler om statligt stöd. Det ersätter de kriterier som har tillämpats sedan 2001 och ändrar dem.

Syftet med meddelandet är att uppmuntra skapande och kulturell mångfald överallt i Europeiska unionen och att skapa förutsättningar för en framgångsrik europeisk audiovisuell sektor, där gränsöverskridande produktioner lätt kan skapas.

Bakgrund

Medlemsstaterna ger uppskattningsvis 3 miljarder euro per år i filmstöd: 2 miljarder euro i bidrag och mjuka lån, samt 1 miljard euro i skattelättnader. Cirka 80 % av detta är för filmproduktion.

Ekonomiskt stöd är viktigt för att säkerställa en fortsatt och meningsfull europeisk filmproduktion. År 2001 offentliggjorde kommissionen för första gången regler om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på stöd till filmproduktion (biografmeddelandet). Dessa regler upphörde att gälla i slutet av 2012.

Därför inledde kommissionen en översynsprocess 2011, som ledde till tre offentliga samråd med medlemsländer och intressenter.

Annons

Händelsen

Joaquín Almunia, Vice President of the Commission in charge of competition policy, will present the new Cinema Communication at 12:30 CET in the Commission’s press room.

För mer information, klicka här.

För kvalitetsfilmrecensioner, gå till Picturenose.com.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend