Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Europeiska unionen att leda internationella motverka piratkopiering insatser i 2014

DELA MED SIG:

publicerade

on

NATO_PirateArrestFrån och med den 1 januari 2014 övertar Europeiska unionen under ett år ordförandeskapet i kontaktgruppen för piratkopiering utanför Somalias kust (CGPCS) med Maciej Popowski, biträdande generalsekreterare för Europeiska utrikestjänsten (EEAS) som EU-ordförande. Ordförandeskapet i kontaktgruppen är en gemensam strävan från Europeiska utrikestjänsten och Europeiska kommissionen och kommer att fortsätta det arbete som utfördes under 2013 under Förenta staternas ordförandeskap.

Medan antalet gisslan har minskat från mer än 700 2011 till cirka 50 idag, är Europeiska unionen starkt engagerad i att få ner detta antal till noll: noll fartyg och noll sjöfolk i händerna på somaliska pirater.

Den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik/vicepresident Catherine Ashton sa: "Piratattackerna under det senaste året har minskat med 95 %, men kampen mot piratkopiering är ännu inte vunnen. Det är viktigt att det internationella samfundet fortsätter att arbeta tillsammans för att utrota piratkopiering och konsolidera de vinster vi redan har gjort."

EU ser fram emot att arbeta med alla intressenter i regionen och med det internationella samfundet för att få ett slut på kampen mot somalisk piratkopiering. Detta mål återspeglar det strategiska ramverket och de bredare målen som fastställdes under konferensen om en ny uppgörelse för Somalia i Bryssel den 16 september 2013. Utrotningen av piratkopiering kommer endast att uppnås på somalisk mark och av det somaliska folket, men det internationella samfundet måste behålla fokusera och behålla farten. Som ordförande för CGPCS kommer EU inte att tappa de humanitära kostnaderna för piratkopiering ur sikte. Kapade besättningar och sjöfolk som tagits som gisslan har drabbats hårdast.

Bakgrund

Kontaktgruppen för piratkopiering utanför Somalias kust (CGPCS) inrättades den 14 januari 2009 i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1851 (2008) för att underlätta samordningen av åtgärder mellan mer än 60 stater och organisationer för att bekämpa piratkopiering utanför Somalias kust. . Sedan det skapades har CGPCS genom ökad samordning och informationsutbyte mellan stater, privat sektor (t.ex. sjöfartsindustrin, försäkringsbolag) och icke-statliga organisationer bidragit till en markant minskning av antalet piratattacker och kapningar.

Mer information

Annons

Faktablad: EU:s kamp mot piratkopiering på Afrikas horn

EU Naval Force – Operation Atalanta

Regionalt maritim kapacitetsuppbyggnadsuppdrag EUCAP Nestor

Informationsportal för kritiska sjövägar

Regionalt sjöfartsutbildningscenter

Internationella sjöfartsorganisationen

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend