Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

Statligt stöd: Kommissionen godkänner ändringar av ett brittiskt system för finansiering av små och medelstora företag

DELA MED SIG:

publicerade

on

byggarbetareEuropeiska kommissionen har hittat flera ändringar av ett brittiskt system som tillåter offentligt stödda fonder att investera i små och medelstora företag (SMF) som drabbats av ett marknadsmisslyckande, för att vara i linje med EU:s regler för statligt stöd. Kommissionen fann särskilt att åtgärden uppmuntrar privata investeringar i små och medelstora företag samtidigt som den begränsar snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden.

On this occasion, Commission Vice President in charge of competition policy Joaquín Almunia, stated: “Good cooperation with the UK authorities has enabled us to come to a quick conclusion on the improved Enterprise Capital Funds scheme. The scheme will help SMEs in the UK getting a more efficient and adequate access to finance, in line with the objectives of the Commission’s forthcoming guidelines on risk finance aid”.

In 2013, the UK notified the Commission its intention to amend the UK Enterprise Capital Funds (ECF) scheme for supporting access to finance by SMEs, so as to bring it in line with current market realities. In particular, the amendments are designed to improve funds’ ability to cover the equity gap faced by eligible SMEs. This requires more flexible and better targeted public resources. The UK authorities therefore sought to raise (i) the public resources into ECFs from £25 up to £50 million, (ii) the initial investment tranche from £2 up to £5 m, and (iii) the overall investment cap up to €15 m (around £12 m) per undertaking. The scheme will be in place for ten years as of 2014.

The Commission found that the amended scheme contains adequate safeguards to minimise distortions of competition. In particular, public capital contributions will be limited at 66% or 60% of the funds, based on their profile (i.e. fund targeting respectively early or later stage SMEs) and will be invested only in SMEs facing an equity gap (i.e. SMEs with no commercial sale or operating in a market for less than seven years following their first commercial sale, or SMEs with limited commercial activity and planning to enter a new market). Moreover, to improve the investees’ efficiency, the scheme will allow for capital replacement operations in very specific and limited situations, namely when the buy-out of an existing investor is coupled with the provision of fresh capital representing at least 50% of the capital replaced or, in the absence of additional fresh capital, for buy-outs up to £100 000 per transaction and per company.

Kommissionen grundade sin bedömning av det modifierade ECF-systemet på de bevis som tillhandahållits av de brittiska myndigheterna och på kriterierna i riktlinjerna för riskkapital från 2006, samtidigt som den tog hänsyn till den pågående reformen av den nya ramverket för statligt stöd för riskfinansiering ( dvs GEBR, för närvarande under offentligt samråd, se IP / 13 / 1281, och riktlinjerna för riskfinansiering, antagna den 15 januari 2014 och tillämpliga från och med den 1 juli 2014, se IP / 14 / 21 och MEMO / 14 / 14).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend