Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation / flygbolag

Kommissionen antar riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag

DELA MED SIG:

publicerade

on

flygplats-570-380Den 20 februari 2014 kommer EU-kommissionen att anta de nya riktlinjerna för statligt stöd till flygsektorn i EU, som kommer att ersätta 1994 och 2005 års luftfartsriktlinjer.

De nya riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag kommer att beskriva hur medlemsländerna kan stödja flygplatser och flygbolag i enlighet med EU:s regler för statligt stöd. Under en övergångsperiod kommer de nya reglerna särskilt att ge förenlighetskriterier för driftsstöd till flygplatser, vilket inte är tillåtet enligt de nuvarande riktlinjerna.

Bakgrund

Medlemsstaternas offentliga finansiering av flygplatser och flygbolag bedöms för närvarande av kommissionen enligt 2005 års luftfartsriktlinjer. Dessa riktlinjer innehåller bestämmelser för bedömning av offentliga stödåtgärder till flygplatser och för uppstart av flygtrafik från regionala flygplatser.

Med tanke på de betydande marknadsförändringar som har skett under det senaste decenniet inledde kommissionen en översyn, med ett första offentligt samråd 2011 (se IP / 11 / 445). Mot bakgrund av de inlagor som mottagits granskade kommissionen de befintliga reglerna och samrådde med allmänheten om reviderade utkast till riktlinjer i juli 2013 (se IP / 13 / 644).

Samtidigt arbetar kommissionen med cirka 50 ärenden om statligt stöd (inklusive 32 formella utredningar) inom flygsektorn.

Kommissionen reagerar på förändrade marknadsförhållanden. De nya riktlinjerna kommer att syfta till att säkerställa att skattebetalarnas pengar används väl och att lika villkor bevaras på den inre marknaden mellan flygplatser och flygbolag, oavsett deras affärsmodeller (från stora nav till regionala flygplatser och från flaggbolag till låga flygbolag). -kostnadsflygbolag).

Annons

Mer information

Konkurrenssamråd
Vicepresident Almunias hemsida
Flygtransport - Flygplatslogistik och passagerarrättigheter

Europeiska flygplatser

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend