Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om ny EU-förordning för elektroniska ID- och förtroendetjänster

DELA MED SIG:

publicerade

on

belgaimage-31263467Den 28 februari välkomnade vice ordförande Neelie Kroes och kommissionsledamot Michel Barnier medlemsländernas godkännande av ett utkast till förordning om elektronisk identifiering och förtroendetjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.

Förordningen kommer till exempel att göra det möjligt för studenter att skriva in sig vid ett utländskt universitet online; medborgare att fylla i skattedeklarationer online i ett annat EU-land; och företag att delta elektroniskt i offentliga anbudsinfordringar i hela EU.

Neelie Kroes sa: "Antagandet av denna förordning om e-ID är ett grundläggande steg mot fullbordandet av den digitala inre marknaden. Detta avtal ökar förtroendet och bekvämligheten vid gränsöverskridande och tvärsektoriella elektroniska transaktioner. Jag skulle vilja tacka Europaparlamentet, särskilt ITRE:s föredragande, Marita Ulvskog och IMCO:s föredragande, Marielle Gallo, skuggföredragandena, samt de grekiska, litauiska, irländska och cypriotiska ordförandeskapen för allt deras arbete med denna ärende.”

EU:s ambassadörer stödde den politiska överenskommelse som nåddes mellan företrädare för Europaparlamentet, kommissionen och rådet tisdagen den 25 februari om de sista delarna av detta betydelsefulla inremarknadsförslag.

En förutsägbar regelmiljö för eID och elektroniska förtroendetjänster är nyckeln till att främja innovation och stimulera konkurrens. Å ena sidan kommer det att säkerställa att människor och företag kan använda och utnyttja sina nationella eID:er över gränserna för att åtminstone få tillgång till offentliga tjänster i andra EU-länder med full respekt för integritets- och dataskyddsreglerna. Å andra sidan kommer det att avlägsna hindren för sömlösa elektroniska förtroendetjänster över gränserna genom att säkerställa att de åtnjuter samma juridiska värde som i pappersbaserade processer.

Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster tillade: "Jag välkomnar detta avtal som är nyckeln till att fullborda vårt arbete med inremarknadsakten. Det är ett viktigt steg för utvecklingen av e-handel, e-fakturering och e-upphandling. De nya reglerna kommer att göra det möjligt för alla aktörer på den inre marknaden – medborgare, konsumenter, företag och administrativa myndigheter – att utveckla sina "online"-aktiviteter."

Bakgrund

Annons

Den 4 juni 2012 föreslog Europeiska kommissionen ett utkast till förordning om elektronisk identifiering och förtroendetjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (se IP / 12 / 558 och MEMO / 12 / 403)

Förordningen ska formellt godkännas av Europaparlamentet vid plenarsessionen i april och av ministerrådet i juni. Den träder i kraft den 1 juli 2014 och kommer att vara direkt tillämplig i hela EU från det datumet. Den ekonomiska effekten kommer att bli omedelbar och övervinna problemen med fragmenterade nationella rättsordningar och minska byråkratin och onödiga kostnader.

Främja interoperabiliteten för eID-användning och förtroendetjänsters interoperabilitet. Den befintliga EU-lagstiftningen om e-signaturer har stärkts och utvidgats för att täcka hela uppsättningen av elektroniska identifierings- och förtroendetjänster och göra den mer lämpad för den digitala inre marknaden. Detta kommer att ha en enorm inverkan på den rättsliga giltigheten och driftskompatibiliteten för nationella och gränsöverskridande elektroniska transaktioner.

eIDAS-förordningen innehåller principer som:

  • Öppenhet och ansvarighet: väldefinierade minimala skyldigheter för TSP:er och ansvar;
  • tjänsternas tillförlitlighet tillsammans med säkerhetskrav för TSP:er
  • teknisk neutralitet: undvika krav som endast kan uppfyllas av en specifik teknik, och;
  • marknadsregler och bygger på standardisering.

Mer information

Om förtroendetjänster och eID
Den digitala agendan
Neelie Kroes
Följ Neelie Kroes vidare Twitter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend