Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Trafiksäkerhet: Andra bra året i rad sätter Europa på rätt väg mot målet

DELA MED SIG:

publicerade

on

European_Charter2013 is the second year in a row that saw an impressive decrease in the number of people killed on Europe’s roads. According to preliminary figures, the number of road fatalities has decreased by 8% compared to 2012, following the 9% decrease between 2011 and 2012. This means that the EU is now in a good position for reaching the strategic target of halving road deaths between 2010 and 2020. Vägsäkerhet är en av Europas stora framgångssagor. Minskningen med 17 % sedan 2010 innebär att cirka 9,000 XNUMX liv har räddats.

Vice President Siim Kallas, commissioner for mobility and transport, said: “Transport safety is a trademark of Europe. This is why it is extremely important that the good results from 2012 were not a one-off. I’m proud to see that the EU is fully back on track to reach the road safety target for 2020. However, there are still 70 people who die on Europe’s roads every day, so we cannot be complacent. We must continue our joint efforts at all levels to further improve the safety on European roads.”

Land för land-statistik (se tabell nedan) visar att antalet döda i trafiken fortfarande varierar mycket inom EU. I genomsnitt var det 52 trafikdöda per miljon invånare i EU. Länderna med det lägsta antalet dödsfall i trafiken är fortfarande Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Danmark, med cirka 30 dödsfall per miljon invånare. Speciellt Spanien, Tyskland och Slovakien har förbättrat sina positioner på listan och flyttat in bland de traditionella topppresterande.

För bara några år sedan, 2011, sjönk framstegen med att minska antalet dödsfall i trafiken till nedslående 2 %. En minskning med 9 % 2012 och 8 % 2013 innebär dock att medlemsländerna är tillbaka på rätt spår mot det strategiska målet.

De medlemsländer som har gjort framsteg men vars siffror för dödsfall i trafiken fortfarande är mycket högre än EU-genomsnittet (Polen, Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen och Grekland) uppmuntras att stärka sina ansträngningar. Situationen i Lettland, där trafiksäkerhetssituationen tyvärr inte förbättrades alls under det senaste året, förtjänar särskild uppmärksamhet. antalet dödade i trafiken ökade också i Malta och Luxemburg även om det totala antalet i dessa länder är så litet att de stora fluktuationerna från ett år till ett annat inte är statistiskt signifikanta.

Ett annat oroande inslag i statistiken är situationen för utsatta trafikanter: Antalet dödade fotgängare minskar i mindre utsträckning än väntat och antalet dödade cyklister har den senaste tiden till och med ökat. Det beror delvis på att allt fler cyklar; utmaningen för medlemsländerna är att uppmuntra människor att använda sina cyklar i stället för sina bilar oftare, men att se till att övergången från bil till cykel är säker.

EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2011–2020

Annons

Det europeiska handlingsprogrammet för trafiksäkerhet 2011–2020 (se MEMO / 10 / 343) sets out challenging plans to reduce the number of road deaths on Europe’s roads by half in ten years. It contains ambitious proposals focusing on making improvements to vehicles, infrastructure and road users’ behaviour.

Till exempel inkluderar viktiga nya initiativ det nya europeiska körkortet (IP 13 / 25) och ikraftträdandet av direktivet om gränsöverskridande verkställighet, för fullföljande av trafikbrott över gränserna (1). Ett förslag om förbättrade tekniska kontroller av bilar har antagits av Europaparlamentet (MEMO 14/637), och ett stort steg har tagits mot en strategi för att minska antalet allvarligt skadade i vägtrafiken (IP 13 / 236).

Efter genombrottet förra året med en ny gemensam EU-definition av allvarliga trafikskador har medlemsländerna nu börjat samla in de första uppgifterna enligt den nya definitionen. De uppgifter som samlats in under 2014 bör vara tillgängliga i början av 2015 och förberedelser kan då påbörjas mot ett mål för att minska antalet allvarligt skadade i vägtrafiken.

Från 2015 förväntas ett strategiskt mål för minskning av allvarliga trafikskador antas.

Mer information

MEMO / 14 / 245

EU:s trafiksäkerhetsvademecum

Följ vice ordförande Kallas på Twitter

Land för land statistik över trafikdöda för 20132

  Döda per miljon invånare (dödsfall på vägar) Utveckling av det totala antalet dödade
2001 2010 2012 2013 2010 - 2013 2011 - 2012 2012 - 2013
Belgien/Belgien 145 77 70 65 -15% -11% -7%
България (Bulgarien) 124 105 82 82 -22% -8% 0%
Tjeckien 130 77 71 63 -19% -4% -12%
Danmark 81 46 30 32 -30% -24% 8%
Tyskland 85 45 44 41 -9% -10% -7%
Eesti 146 59 65 61 3% -14% -7%
Éire / Ireland 107 47 35 42 -11% -13% 19%
Ελλάδα (Elláda) 172 112 92 81 -28% -10% -12%
Spanien 136 53 41 37 -30% -8% -10%
Frankrike 134 62 56 50 -19% -8% -11%
Kroatien 146 99 91 86 -14% -7% -6%
Italien 125 70 62 58 -17% -5% -6%
Κύπρος (Kypros) 140 73 61 53 -28% -28% -14%
Latvija 236 103 85 86 -17% -1% 1%
Lietuva 202 95 99 85 -11% 2% -15%
luxemburg 159 64 66 87 36% 3% 32%
Ungern 121 74 61 59 -20% -5% -2%
Malta 41 36 27 54 50% -48% 100%
Nederländerna 62 32 34 - 6% 3% -
Österrike 119 66 63 54 -19% 2% -15%
Polskor 145 102 93 87 -15% -15% -6%
Portugal 163 80 68 62 -23% -19% -9%
Rumänien 109 117 101 92 -21% 1% -9%
Slovenija 140 67 63 61 -10% -8% -4%
Slovakien 114 69 55 42 -39% -9% -24%
Suomi / Finland 84 51 47 48 -5% -13% 3%
Sverige 66 28 30 28 -1% -11% -7%
Storbritannien 61 30 29 29 -4% -8% -1%
EU 113 62 56 52 -17% -9% -8%

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend