Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

#StateAid Commission inleder en djupgående utredning av åtgärder för den spanska postoperatören Correos

DELA MED SIG:

publicerade

on

correosEuropeiska kommissionen har inlett en djupgående utredning för att undersöka om statliga åtgärder sedan 2004 till förmån för Correos, den offentligt ägda spanska postoperatören, var i linje med EU:s regler om statligt stöd.

Kommissionen kommer särskilt att bedöma huruvida den offentliga finansiering som Spanien beviljade Correos har överkompenserat företaget för att fullgöra sin skyldighet att tillhandahålla allmän posttjänst, samt om ett antal andra åtgärder har gett Correos en otillbörlig fördel i strid med EU:s statliga stöd. regler. Inledandet av ett fördjupat utredningsförfarande ger medlemsstaten och berörda parter möjlighet att kommentera de åtgärder som är under granskning. Det föregriper inte det slutliga resultatet av utredningen.

Spanien har anförtrott Correos den "universella posttjänsten" som består av leverans av grundläggande posttjänster i hela landet till överkomliga priser och till vissa minimikrav, till exempel antalet leveranser per vecka.

Enligt EU:s regler för statligt stöd om ersättning för offentliga tjänster, antogs 2011, kan företag få ersättning för merkostnaden för att tillhandahålla en offentlig tjänst med vissa kriterier. Detta gör det möjligt för medlemsstaterna att bevilja statligt stöd för tillhandahållande av offentliga tjänster samtidigt som man ser till att företag som anförtros sådana tjänster inte överkompenseras, vilket minimerar snedvridning av konkurrensen och garanterar en effektiv användning av offentliga resurser.

Kommissionen har mottagit två klagomål som hävdar att Correos hade gynnats av flera olagliga och oförenliga statliga stödåtgärder. I detta skede är kommissionen orolig för att Correos kan ha överkompenserats mellan 2004 och 2010 för leveransen av de samhällsomfattande posttjänsterna. Enligt kommissionens preliminära uppfattning verkar de lönsamhetsnivåer som Correos uppnådde med den offentliga finansieringen överstiga den rimliga vinstnivån som tillåts enligt EU:s regler för statligt stöd om ersättning för offentliga tjänster, och de nivåer som godkänts av kommissionen i tidigare jämförbara beslut om postoperatörer.

Kommissionen kommer också att undersöka ytterligare andra åtgärder som Spanien har beviljat Correos sedan 2004, nämligen skattebefrielser, kapitalökningar och kompensation för distribution av valmaterial.

Denna undersökning avser inte två andra åtgärder som beviljats ​​Correos. För det första fann kommissionen att det särskilda systemet för sociala avgifter för tjänstemän som är anställda av Correos inte innebär statligt stöd, eftersom det inte ger företaget någon ekonomisk fördel. För det andra, när det gäller det särskilda pensionssystemet för tjänstemän, som inte kräver någon arbetsgivaravgift från Correos för finansiering av pensioner, fann kommissionen att det ger företaget en ekonomisk fördel jämfört med dess konkurrenter och att det därför innebär statligt stöd. Men eftersom denna åtgärd föregick Spaniens anslutning till EU, utgör den befintligt stöd som inte behöver återkrävas.

Annons

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend