Anslut dig till vårt nätverk!

Bankunion

#Europeiska rådet Ekonomisk situation i euroområdet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Arbetslösheten förväntas minska från 11 % 2015 till 10,5 % 2016 och 10,2 % 2017.

I prognosen anges låga oljepriser, nuvarande euroväxelkurs och låga räntor som några av de främsta faktorerna som driver återhämtningen. Det tyder dock också på att ekonomin står inför motvind och risker som ett resultat av avmattningen av tillväxten i tillväxtekonomierna.

Ministrarna instämde i stort sett i Europeiska kommissionens analys och bekräftade på nytt att det i den rådande miljön av marknadsvolatilitet är särskilt viktigt att genomföra de regler som överenskommits inom EU:s ramverk för finanspolitik, ekonomisk och finansiell styrning.

Temadiskussion: kvaliteten på de offentliga utgifterna i euroområdet

Ministrarna var överens om att det är viktigt att effektivisera de offentliga utgifterna för att öka euroområdets potential för ekonomisk tillväxt.

De enades om att ytterligare diskutera specifika områden för offentliga utgifter. Eurogruppen kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt investeringar, hälsovård och åldranderelaterade utgifter vid de kommande Eurogruppens möten.

Diskussionen baserades på en studie gjord av EU-kommissionen för att bedöma sammansättningen, effektiviteten och effektiviteten av euroområdets offentliga utgifter inom områden som utbildning, hälso- och sjukvård samt forskning och utveckling.

Annons

Eurons internationella roll

Eurogruppen utbytte åsikter om Europeiska kommissionens studie om eurons internationella roll, som genomfördes på Eurogruppens begäran.

Studien visar att det inte finns några systemiska hinder för att använda euron i internationella transaktioner. Men av historiska skäl använder vissa sektorer, såsom olja eller flyg, traditionellt fakturor i amerikanska dollar.

Ministrarna instämde i kommissionens åsikt att sund makroekonomisk politik och ytterligare förstärkning av den ekonomiska och monetära unionen är bland nyckelfaktorerna som skulle kunna uppmuntra användningen av euron i internationella transaktioner.

Portugal: läge

Eurogruppen diskuterade Europeiska kommissionens yttrande om Portugals utkast till budgetplan för 2016 och granskade resultaten av det tredje övervakningsuppdraget efter programmet.

Övervakning efter programmet kommer att utföras tills minst 75 % av det stöd som erhållits inom programmet har återbetalats.

Enligt kommissionens åsikt riskerar Portugals budgetplan att inte följa stabilitets- och tillväxtpakten.

Eurogruppen gjorde ett uttalande som instämde i kommissionens resultat och välkomnade den portugisiska regeringens åtagande att från och med nu förbereda ytterligare åtgärder som ska genomföras vid behov för att säkerställa att dess budget för 2016 överensstämmer med paktens regler.

Eurogruppen informerades också av institutionerna om de viktigaste resultaten av det tredje övervakningsuppdraget efter programmet, som ägde rum mellan 25 januari och 2 februari 2016.

Portugal förväntas fortsätta de reformer som påbörjats under dess anpassningsprogram för att möta utmaningar som finanspolitisk hållbarhet, konkurrenskraft och stabilitet i finanssektorn.

Grekland: läge

Eurogruppen diskuterade läget för den pågående första översynen av genomförandet av Greklands ekonomiska anpassningsprogram, efter besöket av EU-institutionernas beskickningschefer i Aten förra veckan.

Eurogruppen uppmanade de grekiska myndigheterna och uppdragspersonalen att fortsätta sitt konstruktiva samarbete och att arbeta för ett snabbt slutförande av översynen, som omfattar frågor som pensionsreformer, finanspolitisk strategi och att göra privatiseringsfonden operativ.

Öppenhet

På initiativ av Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem diskuterade ministrarna att öka insynen i Eurogruppens verksamhet.

Eurogruppen enades om att det behövs mer enhetlighet i hur medborgare och nationella parlament i medlemsstaterna informeras om dess verksamhet.

Ministrarna enades om att som ett första steg offentliggöra de kommenterade dagordningarna för Eurogruppens möten och sammanfattningarna av deras diskussioner. De gav Eurogruppens arbetsgrupp i uppdrag att ytterligare finjustera det praktiska genomförandet av dessa förslag.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend