Anslut dig till vårt nätverk!

Asylpolitik

#RefugeeCrisis: Ledamöterna vill att EU:s ambassader och konsulat ska bevilja asylsökande humanitära visum

DELA MED SIG:

publicerade

on

Migrant-Båt-Dödsfall-03För att avskräcka flyktingar från att utsätta sina liv på spel genom att anförtro dem till människosmugglare bör EU:s konsulat och ambassader tillåtas att utfärda humanitära visum till personer som söker internationellt skydd, sade ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter som röstade om en uppdatering av EU:s viseringskod på onsdagen. Dessa viseringar skulle göra det möjligt för innehavare att resa in i det land som utfärdar viseringen för att ansöka om asyl.

Uppmaningen att utfärda humanitära viseringar, med stöd av 46 röster mot 4, med 7 nedlagda röster, var en del av en juridisk uppdatering av EU:s viseringskodex, utformad för att göra förfarandena för beviljande av viseringar mindre besvärliga, för att underlätta legitima resor till EU.

”Med tanke på det mänskliga drama som vi står inför i Europa måste vi som politiker leverera. Och det är precis vad vi har gjort här. Vi kommer att stå fast tillsammans när det gäller att förhandla frågan om humanitära viseringar med rådet. Som lagstiftare bör vi vara stolta över att använda alla instrument som står till vårt förfogande för att förbättra människors liv”, sade föredraganden för den föreslagna uppdateringen Juan Fernando López Aguilar, (S&D, ES).

Ledamöterna understryker att utfärdande av humanitära viseringar till personer som söker skydd skulle göra det möjligt för dem att resa till EU "på ett säkert sätt". I detta syfte föreslår de att EU:s medlemsländer ska ges befogenhet att acceptera viseringsansökningar, i det land där sökanden befinner sig, av humanitära skäl, av nationellt intresse eller för att uppfylla internationella förpliktelser. Humanitära viseringar skulle ha begränsad territoriell giltighet, eftersom det enda syftet med resan skulle vara att lämna in en ansökan om internationellt skydd.

Förenklade visumansökningsförfaranden

Den föreslagna uppdateringen förenklar och moderniserar förfarandena för viseringsansökningar, utan att ändra kriterierna för bedömning av ansökningar. Bland andra förändringar kan det hända att vissa sökande inte behöver lämna in sina ansökningar personligen, handläggningstiderna förkortas och intervjuer kan genomföras på distans.

Ledamöterna lade till ändringar för att tillåta att ansökningar lämnas in nio månader före den planerade resan, istället för sex som föreslagits av kommissionen, och för att utöka antalet potentiella mottagare av viseringar för flera inresor. De införde också en bestämmelse som tillåter att visumansökningar lämnas in på konsulatet i ett annat EU-land om det behöriga landet befinner sig mer än 500 km från den sökandes bostadsort.

Annons

Nästa steg

Utskottet enades om att inleda samtal med ministerrådet i syfte att nå en överenskommelse om lagstiftningen vid första behandlingen. Förhandlingsmandatet godkändes med 53 röster för, 3 röster emot och 1 nedlagd röst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend