Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EUBudget – "Vi vill utmana rådet om migration"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Intervju med Daniele Viotti om EU:s budget: "Vi vill utmana rådet om migration"Daniele Viotti  

Negotiations on the EU’s 2019 budget have started. Find out about Parliament’s priorities in this interview with leading MEP Daniele Viotti, an Italian member of the S&D group.

Hur skulle du beskriva riksdagens budgetförslag för nästa år?

Vi arbetade med två mycket viktiga frågor för Europa under denna period: ungdomar och migration. Vi arbetade mycket med [forskningsprogram] Horisont, den Sammanlänkat Europa [för investeringar i infrastruktur], Cosme [ett program för att hjälpa små och medelstora företag] och ungdomsgaranti [för att hjälpa till att ta itu med ungdomsarbetslösheten]. Vi vill återställa alla nedskärningar som rådet föreslog i juli.

Vi vill utmana rådet om migration, att ta itu med EU:s geopolitiska utmaningar, att hjälpa migranter och potentiella migranter. Vi vill bekämpa fattigdom och hunger och hjälpa länder i Afrika och på andra håll att utveckla sin industri, ekonomi och infrastruktur. Jag hoppas att rådet förstår att vi tar itu med många medlemsländers oro. Om rådet ber mig att göra nedskärningar kommer jag att utmana dem. Detta kommer att bli en stor utmaning under förhandlingarna.

För en gångs skull föreslår alla EU-institutioner en större budget för nästa år jämfört med i år. Varför tror du det är det?

Våra program expanderar och fler universitet, små och medelstora företag och lokala myndigheter ber om pengar för sina projekt. Det är därför vi behöver mer pengar nästa år. Vi är mitt i den nuvarande [långtidsbudgeten], så vi är vid en punkt där vi börjar betala ut pengar till projekt. Jag vill inte hamna i samma situation som 2014, där vi hade en betalningskris.

Rådet har föreslagit nedskärningar av ett antal program nästa år. Vilka är de värsta i dina ögon och vilka blir konsekvenserna?

Annons

Det är inte bara ett snitt här och där. De ber alltid kommissionen att göra mer i nödsituationer, men vill ge mindre pengar varje år. Deras vision är ett mycket litet Europa, vilket jag är emot.

Enligt min åsikt är de värsta nedskärningarna de som påverkar Horizon, Connecting Europe-faciliteten, COSME och ungdomsgarantin, eftersom det innebär att vi skär in i vår framtid. Om vi ​​vill utmana Kina, USA och Indien måste vi investera i forskning, energi, utveckling. Jag förstår inte resonemanget bakom deras nedskärningar.

Enligt prognoser kommer endast 19.3 % av EU:s budget 2014-2020 att gå till klimatrelaterade åtgärder, vilket är under målet på 20 %. Vad hände?

Jag vet inte, men det är därför vi vill öka klimatrelaterade åtgärder. Vi försökte anslå så mycket pengar som möjligt här. Jag tror inte att vi klarar målet i budgeten för nästa år. Men parallellt arbetar vi med nästa [långtidsbudget], där vi vill se mer pengar avsatta för att bekämpa klimatförändringarna.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend