Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Fler pengar till #Education, #Employment och #SocialInclusion

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ledamöterna i utskottet för sysselsättning och sociala frågor har antagit den nya Europeiska socialfonden Plus (ESF+), som kommer att möjliggöra 120.457 miljarder euro för utbildning, sysselsättning och social integration.

Den är utformad för perioden 2021-2027 och kommer att slå samman den befintliga Europeiska socialfonden (ESF), Youth Employment Initiative (YEI), fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda (FEAD), programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) och EU:s hälsoprogram.

När det gäller utbildning och yrkesutbildning sa Veronica Lope Fontagné, ledamot av Europaparlamentet, ansvarig för ärendet: "Fondens resurser kommer att fokusera på aktiv politik som främjar lika möjligheter och garanterar tillgång till livslångt lärande, från grundskoleutbildning för barn till vuxenutbildning, vilket underlättar matchande färdigheter .”

Tillgång till sysselsättning, särskilt för ungdomar, är en nyckelprioritering som EPP-gruppen särskilt har kämpat för: ”Efter långa diskussioner har vi fått en ökning av andelen bistånd till ungdomssysselsättning från 10 % till 15 % i dessa länder med högre NEETs*-tal, med fokus på ungdomar som är svårast att nå. Vi är också mycket nöjda eftersom fonden kommer att hjälpa till att finansiera mycket konkreta program som dubbla utbildningssystem, och kommer att användas för att öka rörligheten och arbetsmöjligheterna, vilket underlättar deras (åter)integrering på arbetsmarknaden.”

Den tredje stora delen av fonden, social integration, har uppmärksammats särskilt: "Vi har föreslagit att andelen i kampen mot fattigdom och social utestängning ska ökas till 27 %, med särskild uppmärksamhet på missgynnade grupper och bidra till att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning . Barn kommer att inta en framträdande plats för att de ska kunna utveckla sin fulla potential och sätta stopp för den onda cirkeln av fattigdom. Dessutom kommer 3 % att tilldelas materiellt bistånd och åtföljande åtgärder för social integration för de sämst ställda, säger Lope Fontagné.

In practice, member states will suggest programmes then receive co-financing of up to 85%. “Every single citizen in the European Union counts and we need a targeted approach for all those in need. The ESF+ will be the best tool to reach this objective,” she added.

"För att ESF+ ska kunna användas effektivt är respekten för subsidiariteten avgörande. Detta är en prioritering för EPP-gruppen, och vi är glada över att denna fond kommer att ge medlemsstaterna den flexibilitet som behövs för att anpassa sina program till sina egna behov, med hänsyn till regionala särdrag inom och mellan regioner”, avslutade Fontagné.

Annons

* Unga människor som inte är i anställning, utbildning eller utbildning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend