Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#AEuropeThatProtects – EU intensifierar sina åtgärder mot desinformation

DELA MED SIG:

publicerade

on

För att skydda sina demokratiska system och offentliga debatter och med tanke på valet till Europaparlamentet 2019 samt ett antal nationella och lokala val som kommer att hållas i medlemsländerna 2020, har EU presenterat en handlingsplan för att intensifiera insatserna för att motverka desinformation i Europa och utanför.

Att inventera de framsteg som gjorts hittills och följa upp uppmaningen från europeiska ledare inom juni 2018 to protect the Union’s democratic systems, the European Commission and the High Representative are setting out concrete measures to tackle disinformation, including the creation of a Rapid Alert System and close monitoring of the implementation of the Code of Practice signed by the online platforms. Handlingsplanen förutser också en ökning av resurserna för frågan.

High Representative/Vice President Federica Mogherini said: “Healthy democracy relies on open, free and fair public debate. It’s our duty to protect this space and not allow anybody to spread disinformation that fuels hatred, division, and mistrust in democracy. As the European Union, we’ve decided to act together and reinforce our response, to promote our principles, to support the resilience of our societies, within our borders and in the neighbourhood. It’s the European way to respond to one of the main challenges of our times.”

Vicepresident för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip, sa: "Vi måste vara enade och förena våra krafter för att skydda våra demokratier mot desinformation. Vi har sett försök att blanda sig i val och folkomröstningar, med bevis som pekar på Ryssland som en primär källa till dessa kampanjer. För att ta itu med dessa hot föreslår vi att vi förbättrar samordningen med medlemsstaterna genom ett snabbt varningssystem, förstärker våra team som avslöjar desinformation, ökar stödet för media och forskare och ber onlineplattformar att uppfylla sina åtaganden. Att bekämpa desinformation kräver en kollektiv ansträngning.”

Ökar upptäckt, respons och medvetenhet

The Action Plan – prepared in close co-operation also with Justice, Consumers and Gender Equality Commissioner Věra Jourová; Security Union Commissioner Julian King and Digital Economy and Society Commissioner Mariya Gabriel – focuses on four areas key to effectively build up the EU’s capabilities and strengthen co-operation between member states and the EU:

  • Förbättrad upptäckt: Strategic Communication Task Forces and the EU Hybrid Fusion Cell in the European External Action Service (EEAS), as well as the EU delegations in the neighbourhood countries will be reinforced with significant additional specialised staff and data analysis tools. The EEAS’ strategic communication budget to address disinformation and raise awareness about its adverse impact is expected to more than double, from €1.9 million in 2018 to €5m in 2019. EU member states should complement these measures by reinforcing their own means to deal with disinformation.  
  • Samordnat svar: Ett särskilt system för snabb varning kommer att upprättas bland EU-institutionerna och medlemsstaterna för att underlätta utbyte av data och bedömningar av desinformationskampanjer och för att ge varningar om desinformationshot i realtid. EU-institutionerna och medlemsländerna kommer också att fokusera på proaktiv och objektiv kommunikation om unionens värderingar och politik.
  • Onlineplattformar och industri:The signatories of the Code of Practice should swiftly and effectively implement the commitments made under the Code of Practice, focusing on actions that are urgent for the European elections in 2019. This includes in particular ensuring transparency of political advertising, stepping up efforts to close active fake accounts, labelling non-human interactions (messages spread automatically by ‘bots’) and cooperating with fact-checkers and academic researchers to detect disinformation campaigns and make fact-checked content more visible and widespread. The Commission, with the help of the European group of regulators in charge of audio-visual media services, will ensure a close and continuous monitoring of the implementation of the commitments.
  • Öka medvetenheten och stärka medborgarna: Förutom riktade medvetenhetskampanjer kommer EU-institutionerna och medlemsländerna att främja mediekunskap genom särskilda program. Stöd kommer att ges till nationella tvärvetenskapliga team av oberoende faktagranskare och forskare för att upptäcka och avslöja desinformationskampanjer över sociala nätverk.

Slutligen rapporterar kommissionen också om de framsteg som gjorts när det gäller att ta itu med desinformation online sedan dess meddelande presenterades i april 2018.

Annons

Nästa steg

Europeiska kommissionen och den höge representanten kommer att utveckla och genomföra de åtgärder som anges i handlingsplanen, i nära samarbete med medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Inför valet till Europaparlamentet kommer systemet för snabb varning att inrättas i mars 2019. Detta kommer att kompletteras med ytterligare förstärkning av relevanta resurser.

Undertecknarna av uppförandekoden måste lämna den första implementeringsuppdateringen till kommissionen i slutet av 2018, som kommissionen sedan kommer att publicera i januari 2019. Mellan januari och maj kommer onlineplattformarna att rapportera till kommissionen om på månadsbasis. Kommissionen kommer också att göra en omfattande utvärdering av genomförandet av uppförandekoden under de första 12 månaderna. Om genomförandet och effekterna av uppförandekoden visar sig vara otillfredsställande kan kommissionen föreslå ytterligare åtgärder, även av reglerande karaktär.

Bakgrund

Europeiska unionen har aktivt tagit itu med desinformation sedan 2015. Efter ett beslut av den Europeiska rådet i mars 2015, in order to “challenge Russia’s ongoing disinformation campaigns”, the East StratCom Task Force in the European External Action Service (EEAS) was set up. The Task Force, together with the relevant Commission services, focuses on effectively communicating the EU’s policies towards its eastern neighbourhood; strengthening the overall media environment in the eastern neighbourhood, including providing support for media freedom and strengthening independent media; and improving the EU’s capacity to forecast, address and raise awareness of pro-Kremlin disinformation activities.

I 2016, den Gemensamt ramverk för att motverka hybridhot var antogs, följt av Gemensamt meddelande om att öka motståndskraften och stärka kapaciteten för att hantera hybridhot i 2018.

In april 2018, skisserade kommissionen en europeisk strategi och självreglerande verktyg för att hantera desinformation online, inklusive en EU-omfattande uppförandekod mot desinformation, stöd för ett oberoende nätverk av faktagranskare och verktyg för att stimulera kvalitetsjournalistik. Den 16 oktober, den Uppförandekod undertecknades av Facebook, Google, Twitter och Mozilla samt branschorganisationen som representerar onlineplattformar och branschorganisationer som representerar reklambranschen och annonsörer.

I sin 2018-statens adress, President Juncker also put forward a set of concrete measures to make sure that next year’s European Parliament elections are organized in a free, fair and secure manner. The measures include greater transparency in online political advertisements and the possibility to impose sanctions for the illegal use of personal data in order to deliberately influence the outcome of the European elections.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend