Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EuropeanCitizensInitiative – Kommissionen registrerar tre nya initiativ och fastställer ett som otillåtet

DELA MED SIG:

publicerade

on

The European Commission has decided to register three new European citizens’ initiatives: ‘A price for carbon to fight climate change’, ‘Grow scientific progress: crops matter!’, and ‘Let’s put an end to the era of plastic in Europe’. The Commission also determined that it cannot register a proposed European citizens’ initiative entitled ‘EU law, minority rights and democratisation of Spanish institutions’ as it does not invite the Commission to make a proposal for a legal act.

I detta skede av processen har kommissionen inte analyserat innehållet i initiativen, utan endast deras rättsliga tillåtlighet. Skulle något av de tre registrerade initiativen få 1 miljon stödförklaringar från minst sju medlemsländer inom ett år kommer kommissionen att analysera och svara på initiativet. Kommissionen kan besluta att antingen följa begäran eller inte, och i båda fallen skulle den behöva förklara sitt resonemang.

1. ‘A price for carbon to fight climate change’

The organisers of the initiative call on the Commission ‘to propose EU legislation to discourage the consumption of fossil fuels, encourage energy saving and the use of renewable sources for fighting global warming and limiting temperature increase to 1.5°C’. The objective of the initiative is to introduce a minimum price on CO2 emissions, abolish the existing system of free allowances to EU polluters and introduce a border adjustment mechanism, while allocating the revenue from carbon pricing ‘to European policies that support energy saving and the use of renewable sources, and to the reduction of taxation on lower incomes’.

Enligt EU-fördragen kan Europeiska kommissionen vidta rättsliga åtgärder inom områdena klimatåtgärder, miljö, beskattning och gemensam handelspolitik. Kommissionen anser därför att initiativet är juridiskt tillåtet och har beslutat att registrera det. Registreringen av detta initiativ kommer att äga rum den 22 juli 2019, vilket startar en ettårig process för insamling av underskrifter av stöd från dess arrangörer.

2. ‘Grow scientific progress: crops matter!’

Det uppger arrangörerna av initiativet Direktiv 2001/18/EG om genetiskt modifierade organismer (GMO) is ‘outdated’ and ask for a revision of its rules concerning new plant breeding techniques (NPBT), with the objective of facilitating ‘the authorisation procedure for those products obtained through NPBTs’.

Annons

Enligt EU-fördragen kan Europeiska kommissionen vidta rättsliga åtgärder på området för den inre marknaden och produktgodkännanden. Kommissionen anser därför att initiativet är juridiskt tillåtet och har beslutat att registrera det. Registreringen av detta initiativ kommer att äga rum den 25 juli 2019, vilket startar en 1-årig process för insamling av underskrifter av stöd från dess arrangörer.

3. ‘Let’s put an end to the era of plastic in Europe’

The organisers of this initiative ‘call on the European Commission to revise the Directive on the impact of certain plastics on the environment with the aim of banning all single-use plastics in Europe’. The initiative aims to ban ‘all plastic packaging and bottles by 2027 so that concrete measures can begin to be put in place to respect the limits of our resources.’

Enligt EU-fördragen kan Europeiska kommissionen vidta rättsliga åtgärder i syfte att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet. Kommissionen anser därför att initiativet är juridiskt tillåtet och har beslutat att registrera det. Registreringen av detta initiativ kommer att äga rum den 26 juli 2019, vilket startar en ettårig process för insamling av underskrifter av stöd från dess arrangörer.

4. ‘EU law, minority rights and democratisation of Spanish institutions’

Referring to events in the context of the movement for independence in Catalonia, the organisers of this initiative aim to ensure that ‘both the Commission and the Parliament are fully aware of the current situation in Spain […] and the need to set mechanisms in motion to help improve democratic standards in Spain, thereby guaranteeing the rights and freedoms of minority groups and of all Spanish citizens by means of EU law and instruments.’

More specifically, the initiative invites the Commission to examine the situation in Spain and take possible steps in the context of the Commission’s 2014 Communication ‘A new Framework to strengthen the Rule of Law’. Under that framework, the Commission can enter into a dialogue with a Member State to prevent the emerging of a systemic threat to the rule of law. However, the initiative does not invite the Commission to submit a proposal for a legal act, which is the sole purpose of European Citizens’ Initiatives.

The Commission has therefore concluded that the initiative manifestly falls outside the Commission’s powers to propose a legal act for implementing the EU Treaties, and is therefore inadmissible.

Bakgrund

European citizens’ initiatives were introduced with the Lisbon Treaty and launched in April 2012, upon the entry into force of the European citizens’ initiative Regulation, which implements the Treaty provisions. In 2017, as part of President Juncker’s State of the Union address, the European Commission tabled reform proposals for the European citizens’ initiative för att göra det ännu mer användarvänligt. I december 2018, kom Europaparlamentet och rådet överens om reformen och de reviderade reglerna kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2020.

In the meantime, the process has been simplified and a collaborative platform offers support to organisers. All this has contributed to 30% more registered citizens’ initiatives (38 registrations under the Juncker Commission compared to 29 under the previous Commission) and 80% fewer refusals (only 5 citizens’ initiatives were not registered under this Commission compared to 20 under the previous Commission).

Once formally registered, a European citizens’ initiative allows 1 million citizens from at least 7 of the member states to invite the European Commission to propose a legal act in areas where the Commission has the power to do so.

The conditions for admissibility are that the proposed action does not manifestly fall outside the framework of the Commission’s powers to submit a proposal for a legal act, that it is not manifestly abusive, frivolous or vexatious and that it is not manifestly contrary to the values of the Union.

Mer information

Full text of the proposed European Citizens’ Initiatives:

  • Ett pris för kol för att bekämpa klimatförändringar (tillgängligt från och med 22 juli 2019) http://stopglobalwarming.eu/
  • Öka vetenskapliga framsteg: grödor betyder något! (tillgänglig från och med 25 juli 2019) www.growscientificprogress.org 
  • Let’s put an end to the era of plastic in Europe (available as of 26 July 2019)
  • EU-lagar, minoriteters rättigheter och demokratisering av spanska institutioner

ECIs samlar för närvarande signaturer

ECI webbplats

ECI-förordningen

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend