Anslut dig till vårt nätverk!

Kina

Investeringsavtal mellan EU och Kina "förankrar vår värdebaserade handelsagenda med en av våra största handelspartner", säger Dombrovskis

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU och Kina avslutade förhandlingarna om ett övergripande investeringsavtal (CAI). Förhandlingarna har tagit mer än sju år men fick ny fart 2019 när EU lade fram sin nya EU-Kina-strategi. 

I den strategin uttryckte EU sin förväntning om att det nya investeringsavtalet skulle ta itu med obalanser och asymmetrier i EU:s förbindelser med Kina. Under årets toppmöten åtog sig båda sidor att avsluta förhandlingarna om CAI före slutet av 2020. EU har dock alltid lagt substansen före tidpunkten. 

EU-sidan hävdar att de har uppnått väsentliga resultat under tre nyckelpelare i förhandlingarna: marknadstillträde, bestämmelser om lika villkor och hållbar utveckling. En hög tjänsteman beskrev det som det mest ambitiösa som Kina någonsin har gått med på. 

Executive Vice President and Trade Commissioner Valdis Dombrovskis said: “This deal will give European businesses a major boost in one of the world’s biggest and fastest-growing markets, helping them to operate and compete in China. It also anchors our values-based trade agenda with one of our largest trading partners. We have secured binding commitments on the environment, climate change and combating forced labour. We will engage closely with China to ensure that all commitments are honoured fully.”

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: "Dagens avtal är ett viktigt landmärke i vår relation med Kina och för vår värderingsbaserade handelsagenda. Det kommer att ge oöverträffad tillgång till den kinesiska marknaden för europeiska investerare, vilket gör det möjligt för våra företag att växa och skapa jobb. Det kommer också att förbinda Kina att följa ambitiösa principer om hållbarhet, transparens och icke-diskriminering. Avtalet kommer att återbalansera vår ekonomiska relation med Kina."

Så investeringsavtalet kommer att förbättra marknadstillträde för europeiska investerare till den kinesiska marknaden i alla ekonomiska sektorer. Detta inkluderar nya möjligheter till marknadstillträde inom avgörande sektorer som elfordon, molntjänster, finansiella tjänster och hälsa. 

I förhållande till bestämmelser om lika villkor innehåller avtalet regler om statligt ägda företags beteende; det ökar insynen i subventioner och täpper därmed till ett kryphål i WTO-avtalet där det inte finns några regler om insyn i subventioner för tjänster, det finns också tydliga regler mot tvångsöverföring av teknik.

Annons

När det gäller målen att främja EU:s kärnvärden och hållbarhetsmål har framsteg gjorts. För första gången någonsin har Kina gått med på vad som av samma tjänsteman har beskrivits som solida bestämmelser om hållbar utveckling, inklusive i relation till miljö och klimat, såsom genomförandet av Parisavtalet, samt åtaganden om företagens sociala ansvar och arbetskraft. Dessa regler är föremål för en transparent tillämpningsmekanism som i vårt frihandelsavtal, eftersom investeringar och arbetsrättigheter är mycket nära sammanlänkade. Tjänstemannen underströk att Kina särskilt har gått med på att fortsätta ratificeringen av Internationella arbetsorganisationernas konventioner om användning av tvångsarbete (konventionerna 29 och 105).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend