Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Uppföljning av konferensen om Europas framtid: Medborgarpanelen lägger fram 23 rekommendationer för att påskynda minskningen av matsvinnet i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den 10, 11 och 12 februari var kommissionen värd i Bryssel för det avslutande mötet för den första europeiska medborgarpanelen, där medborgarna kunde ge sina synpunkter på hur man kan intensifiera åtgärderna för att minska matsvinnet i EU. Detta är den första av en ny generation av medborgarpaneler som lanserats som en uppföljning av konferensen om Europas framtid, och som inbäddar deltagande och överläggningsmetoder i Europeiska kommissionens beslutsfattandeprocess på vissa viktiga politikområden.

Minskningen av avfall, och särskilt matavfall, är föremål för ett lagförslag som ingår i Kommissionens arbetsprogram för 2023, i linje med sin Farm to Fork-strategi och förslagen från Conference of the Future of Europe. Efter tre helgers överläggningar, med deltagande av cirka 150 medborgare som slumpmässigt valts ut för att representera den europeiska befolkningens mångfald, lade medborgarpanelen fram 23 rekommendationer syftar till att öka pågående ansträngningar för att minska matsvinnet, genom att stärka samarbetet i livsmedelsvärdekedjan, uppmuntra relevanta initiativ inom livsmedelsindustrin och stödja förändringar i konsumentbeteende.

Medborgarpanelens rekommendationer kommer att komplettera konsekvensanalys och öppet offentligt samråd genomfört av kommissionen på EU-initiativet att revidera ramdirektivet om avfall med bindande mål för att minska matsvinnet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend