Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Roms integration: Nationella representanter diskuterar framsteg och samlar idéer

DELA MED SIG:

publicerade

on

romskvinnaTvå månader efter antagandet av en uppsättning rekommendationer från medlemsländerna för att öka den ekonomiska och sociala integrationen av romska samhällen (se IP / 13 / 1226och IP / 13 / 607, MEMO / 13 / 610), ett nätverk av samordnare som ansvarar för att övervaka de nationella integrationsstrategierna för romer från alla 28 EU-länder träffas idag (13 februari) och imorgon i Bryssel för att diskutera framsteg och utmaningar framöver.

This 4th meeting of the national Roma contact points network will focus on how to better implement integration measures locally. The national contact points will also discuss with the national equality bodies how to effectively address discrimination towards Roma in each member state. The European Commission will publish its progress report on the national Roma integration strategies in April 2014 ­ in time for a Roma Summit with national governments, Roma representatives, civil society and the European institutions which will take place on 4 April 2014. This will be the moment to take stock of member states’ efforts to deliver on their Rome integration pledges.

Vice President Viviane Reding, the EU’s justice commissioner, said: “EU action has succeeded in placing Roma inclusion high on the political agenda, both at EU and national level. We now need to see concrete results. After the unanimous adoption of the first ever legal instrument on Roma at the end of 2013, the European Commission called on all Member States to put words into action. We cannot remain idle as entire communities of people are marginalized from society and the economy. Today’s meeting is a good opportunity for those who have their eyes and ears on the ground to discuss amongst each other and with equality bodies how to make national actions more effective, and how to improve the integration of Roma across Europe.”

Det antog enhälligt rådets rekommendation från december 2013, som kräver att EU:s medlemsländer intensifierar sina ansträngningar för att bättre integrera romska samhällen, och ger specifik vägledning för att hjälpa till att stärka och påskynda deras ansträngningar. Den rekommenderar att medlemsstaterna bör vidta riktade åtgärder för att överbrygga klyftorna mellan romerna och resten av befolkningen.

Baserat på kommissionens rapporter om romernas situation under de senaste åren fokuserar rekommendationen på de fyra områden där EU:s ledare undertecknade gemensamma mål för romers integration enligt EU:s ram för nationella strategier för romsk integration (IP / 11 / 789): access to education, employment, health care and housing. To put in place the targeted actions, it asks member states to allocate not only EU but also national and third sector funds to Roma inclusion – a key factor identified by the Commission in its evaluation of member states’ national strategies last year (IP / 12 / 499).

Bakgrund

The national ‘Roma contact points’ were set up following the EU’s adoption of common objectives for Roma integration in 2011 (see IP / 11 / 400, MEMO / 11 / 216). The contact points are responsible for coordinating national efforts to improve the situation for Europe’s largest ethnic minority, for following up on the progress made under the national Roma integration strategy and reporting to the European Commission.

Annons

Romsk integration är inte bara en moralisk plikt, utan ligger också i varje medlemsstats intresse, särskilt för dem med stora romska grupper. I vissa medlemsländer representerar romer en betydande och växande andel av skolelever och den framtida arbetskraften. En effektiv aktiveringspolitik och riktade och tillgängliga stödtjänster för romska arbetssökande är avgörande för att romerna ska kunna delta aktivt och på lika villkor i ekonomin och samhället.

In its 2013 report, the European Commission called on member states to improve the economic and social integration of Roma in Europe. Member States developed these plans in response to the Commission’s EU Framework for national Roma integration strategies, adopted on 5 April 2011 (see IP / 11 / 400, MEMO / 11 / 216) som godkändes av EU:s ledare i juni 2011 (IP / 11 / 789).

EU:s strukturfonder är tillgängliga för medlemsstaterna för att finansiera sociala integrationsprojekt, inklusive för att förbättra romers integration inom områden som utbildning, sysselsättning, bostäder och hälsa. Omkring 26.5 miljarder euro gjordes tillgängliga för projekt för social integration som helhet under 2007-2013. Under den nya budgetperioden 2014-2020 måste medlemsstaterna öronmärka minst 20 % av sitt anslag från Europeiska socialfonden till social integration. Syftet är att säkerställa lämpliga ekonomiska resurser för romers integration.

Medlemsstaterna är ansvariga för att förvalta dessa medel, inklusive att välja ut specifika projekt. En stor del av finansieringen går till projekt som riktar sig till socialt utslagna grupper mer generellt och är inte nödvändigtvis endast avsett för romska samhällen. För att säkerställa mer effektiva och målinriktade projekt har kommissionen bett medlemsstaterna att involvera sina nationella romska kontaktpunkter i planeringen av anslag för romerna och att även involvera lokala och regionala myndigheter.

Mer information

Europeiska kommissionen – romer
Kommissionens lägesrapport 2013 om romer
Hemsida för vicepresident Viviane Reding
Följ vicepresidenten på Twitter: VivianeRedingEU
Följ EU Justice på Twitter: EU_Justice

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend