International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som bröt historien om de kontroversiella Panama Papers, är den första organisationen som får medel från Omidyar Network – ett treårigt anslag på upp till 4.5 miljoner dollar "för att utöka sin undersökande rapportering".

"Över hela världen ser vi en oroande återuppgång av auktoritär politik som undergräver framstegen mot ett mer öppet och inkluderande samhälle", sa Matt Bannick, Managing Partner för Omidyar Network. "En bristande lyhördhet från regeringen och en växande misstro mot institutioner, särskilt media, urholkar förtroendet. Fakta devalveras allt oftare, desinformation sprids, ansvarsskyldighet ignoreras och kanaler som ger medborgarna en röst dras tillbaka."

Omidyar Network, som formellt tillkännagav åtagandet vid Skoll World Forum om socialt entreprenörskap i Oxford, England, har också lovat stöd till Anti-Defamation League, som ägnar sig åt att bekämpa antisemitism, och Latin American Alliance for Civic Technology (ALTEC).

Omidyar Network, som grundades 2004 av Pierre Omidyar och hans fru Pam, stödjer organisationer för att främja ekonomisk och social förändring.

Annons

Rapportering om Panama Papers avslöjade hemliga, så kallade offshore finansiella konton som gömde tillgångar för att undvika skattebetalningar.