Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Socialt Europa: Mer transparenta och förutsägbara arbetsvillkor för arbetstagare i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den 1 augusti var deadline för EU:s medlemsländer att införliva Direktiv om öppna och förutsägbara arbetsvillkor i nationell lagstiftning. Direktivet ger mer omfattande och uppdaterade arbetsrättigheter och skydd till de 182 miljoner arbetarna i EU.

Med de nya reglerna får arbetstagare rätt till mer förutsägbarhet i sina arbetsvillkor, till exempel vad gäller uppdrag och arbetstid. De kommer också att ha rätt att få aktuell och mer fullständig information om de väsentliga aspekterna av sitt arbete, såsom arbetsplats och ersättning. Detta markerar ett viktigt steg för ett starkt socialt Europa och bidrar till att vända Europeiska pelare för sociala rättigheter till en påtaglig verklighet för människor i hela EU.

Kommissionären för jobb och sociala rättigheter Nicolas Schmit sa: "Direktivet om öppna och förutsägbara arbetsvillkor är ett direkt svar på den snabbt föränderliga verkligheten på våra arbetsmarknader. Människor har rätt till mer fullständig information om villkoren för sin anställning och mer förutsägbarhet i sin vardag. De nya reglerna kommer att hjälpa till att garantera kvalitetsjobb, ge arbetarna stabilitet och tillåta dem att planera sina liv.”

Arbetsrätt och skydd utökas och uppdateras till den nya arbetsvärlden

Med direktivet om öppna och förutsägbara arbetsvillkor kommer arbetstagare i EU att ha rätt att:

  • Mer fullständig information om de väsentliga aspekterna av deras arbete, som ska tas emot tidigt och skriftligen;
  • en gräns för prövotidens längd i början av jobbet till sex månader;
  • ta ett annat jobb med en annan arbetsgivare; Eventuella begränsningar av denna rättighet måste motiveras på objektiva grunder.
  • informeras inom rimlig tid i förväg när arbete kommer att behöva utföras – särskilt för arbetare med oförutsägbara arbetsscheman och arbete på begäran;
  • effektiva åtgärder som förhindrar missbruk av nolltimmars kontraktsarbete;
  • motta en skriftligt svar på en begäran om överföring till ett annat säkrare jobb, och;
  • motta kostnadsfri obligatorisk utbildning relaterat till det arbete där arbetsgivaren har en skyldighet att tillhandahålla detta.

Uppskattningsvis ytterligare 2 till 3 miljoner arbetstagare i otrygga och icke-standardiserade anställningsformer, inklusive deltidsarbete, tillfälligt arbete och on-demand arbete, kommer nu att åtnjuta rätt till information om sina anställningsvillkor och nytt skydd, t.ex. mer förutsägbarhet i sin arbetstid. Samtidigt respekterar direktivet flexibiliteten i icke-standardiserade anställningar, vilket bevarar dess fördelar för arbetstagare och arbetsgivare.

Direktivet kommer också att gynna arbetsgivarna genom att se till att arbetarskyddet förblir i linje med den senaste utvecklingen på arbetsmarknaden, genom att minska administrativa hinder för arbetsgivare, till exempel göra det möjligt att tillhandahålla information elektroniskt, och genom att skapa lika villkor för arbetsgivare i EU, vilket möjliggör rättvis konkurrens på grundval av samma miniminivå för arbetstagares rättigheter.

Annons

Nästa steg

Medlemsstaterna är skyldiga att införliva direktivet i nationell lagstiftning senast i dag. Som ett nästa steg kommer kommissionen att bedöma fullständigheten och överensstämmelsen med de nationella åtgärder som anmälts av varje medlemsstat och vidta åtgärder om och när det behövs.

Bakgrund

Du har nu möjlighet Europeiska pelare för sociala rättigheter listar ”trygg och anpassningsbar anställning” och ”information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägningar” som väsentliga principer för rättvisa arbetsvillkor. Där anges att arbetstagare har rätt att vid anställningens början få skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsförhållandet, inklusive om prövotid.

Den nya Direktiv om öppna och förutsägbara arbetsvillkor (EU/2019/1152) ersätter Direktiv om skriftliga utlåtanden (91/533/EEG), som hade funnits sedan 1991 och gav arbetstagare som påbörjade ett nytt arbete rätt att få skriftlig information om de väsentliga aspekterna av deras anställningsförhållande.

Dagens milstolpe kommer att följas av ytterligare en stor bedrift under den europeiska pelaren för sociala rättigheter i morgon. De EU-omfattande regler för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och vårdare som antogs 2019 kommer att behöva införlivas av medlemsstaterna senast den 2 augusti 2022.  

Mer

Direktiv om transparenta och förutsägbara arbetsvillkor i EU

Webbplats med frågor och svar om transparenta och förutsägbara arbetsvillkor

Webbplatsen för Europeiska pelaren för sociala rättigheter

Senaste information om den europeiska handlingsplanen för sociala rättigheter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

trend