Anslut dig till vårt nätverk!

Digitala ekonomin

Kommissionens avdelningar undertecknar administrativa överenskommelser med franska och irländska medietillsynsmyndigheter för att stödja efterlevnaden av lagen om digitala tjänster

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionens avdelningar har undertecknat administrativa överenskommelser med medietillsynsmyndigheterna i Frankrike (Autorité de Regulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom) och Irland (Coimisiún na Meán), för att stödja dess tillsyns- och tillsynsbefogenheter enligt Digital Services Act (DSA). Dessa arrangemang syftar till att utveckla expertis och kapacitet och följa Kommissionens rekommendation till medlemsstaterna för att samordna deras svar på spridningen och förstärkningen av olagligt innehåll på mycket stora onlineplattformar och mycket stora onlinesökmotorer, innan deadline för medlemsstaterna att spela sin roll i upprätthållandet av DSA.

The DSA sets landmark rules to shape a secure and trusted online environment in the EU. Ensuring closer cooperation with member states and national regulatory authorities has become even more crucial to achieve this in the current context of conflict and uncertainty, particularly with Russia’s war of aggression against Ukraine, and now with the terrorist attacks by Hamas on Israel.

These bilateral arrangements will allow the Commission services and relevant national authorities to exchange information, data, good practices, methodologies, technical systems and tools. Effective cooperation will facilitate the Commission’s assessment of systemic risks, the identification of emerging ones, including risks related to the spread and amplification of illegal content, as well as other systemic risks under the DSA, such as the spreading of disinformation or the protection of minors. 

Arrangemangen kommer att vara av särskild betydelse fram till inrättandet av styrelsen för samordnare för digitala tjänster, som beräknas ske i februari 2024 och kommer att bestå av oberoende samordnare för digitala tjänster från medlemsländerna. När styrelsen väl är operativ kommer dessa arrangemang att fortsätta att ge ett mervärde för att organisera de praktiska förbindelserna mellan kommissionens avdelningar och nationella myndigheter i full överensstämmelse med DSA.

Nästa steg

Kommissionens tjänst som ansvarar för genomförandet och efterlevnaden av DSA, generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (CNECT), för diskussioner med andra nationella tillsynsmyndigheter och EU-organ för att underteckna liknande administrativa arrangemang för att stödja den i dess bedömning av systemiska och nya problem under DSA. Kommissionen kommer att tillkännage dem i god tid.

Bakgrund

Annons

I slutet av augusti 2023 blev DSA juridiskt verkställbart för utsedda mycket stora onlineplattformar och mycket stora onlinesökmotorer. DSA syftar till att ge och skydda användare online, bland annat genom att kräva att de utsedda tjänsterna bedömer och minskar deras systemrisker och tillhandahåller robusta verktyg för innehållsmoderering.

De utsedda plattformarna har nu genomfört den första årliga riskbedömningsövningen för att undersöka risker som hur olagligt innehåll kan spridas genom deras tjänster. DSA kräver att mycket stora onlineplattformar och mycket stora onlinesökmotorer vidtar begränsningsåtgärder som är skräddarsydda för de specifika systemrisker som identifierats. Mycket stora onlineplattformar måste bedöma riskerna som deras system utgör, inklusive systemrisker med olagligt innehåll och för att skydda allmänna intressen.

Medlemsstaterna är skyldiga att utse sina samordnare för digitala tjänster och andra nationella behöriga myndigheter som ansvarar för övervakningen och efterlevnaden av lagen om digitala tjänster senast den 17 februari 2024. Icke desto mindre ska kommissionens effektiva övervakning och efterlevnad av denna förordning i förhållande till dem som utsetts Mycket stora onlineplattformar och mycket stora onlinesökmotorer kräver redan hjälp från och aktivt samarbete med ett brett spektrum av relevanta nationella enheter.

Mer information

Kommissionen rekommenderar medlemsländerna att påskynda DSA-styrningen

EU:s officiella tidning text om DSA

Digital Services Act Q&A

Faktasida om lagen om digitala tjänster

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend