Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Ledamöterna arbetar för bättre säkerhets- och kvalitetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung 

DELA MED SIG:

publicerade

on

ENVI-utskottets ledamöter vill förstärka åtgärder för att säkerställa förbättrat skydd för medborgare som donerar blod, vävnader eller celler eller behandlas med dessa substanser.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) antog sin ståndpunkt om nya regler för användningen av så kallade ämnen av mänskligt ursprung (SoHO) i EU, med 59 röster för, fyra emot och fyra nedlagda. Lagen gäller ämnen - som blod och dess komponenter (röda/vita blodkroppar, plasma), vävnader och celler - som används för transfusioner, terapier, transplantationer eller medicinskt assisterad befruktning.

Frivilliga och obetalda donationer

Ledamöterna insisterar på att EU-länderna bör tillåta kompensation eller ersättning för förluster eller utgifter, relaterade till deras deltagande i donationer, till levande givare. Detta skulle kunna underlättas genom till exempel kompensationsledighet, skattesänkningar eller schablonbidrag som fastställs på nationell nivå. De betonar att kompensation inte bör användas som ett incitament för att rekrytera givare, och inte heller leda till exploatering av utsatta människor. Ledamöterna vill också att EU-länderna ska tillämpa strikta regler för reklam kring SoHO-donationer, vilket bör förbjuda alla hänvisningar till ekonomiska belöningar.

Säkra försörjningen

För att säkerställa autonomi för EU:s försörjning av dessa ämnen bör EU-länderna upprätta "nationella planer för nöd- och kontinuitet i försörjningen", som bör innefatta åtgärder för att säkerställa en motståndskraftig givarbas, övervakning av tillgången på kritiska SoHOs och förslag för att förbättra samarbete mellan länder med överskottslager och de som har brist. Ledamöterna uppmanar också EU att skapa en digital kommunikationskanal som en del av dessa nationella planer, för att lagra och analysera information om SoHOs tillgänglighet, fluktuationer och potentiella brister.

EU-strategi

Annons

Ledamöterna vill att kommissionen ska skapa en EU-lista över kritiska SoHOs, åtföljd av en färdplan med ambitiösa mål för att säkerställa deras tillgänglighet. Strategin bör innefatta kommunikationskampanjer om vilka typer av donationer som finns tillgängliga, utbildning för vårdpersonal för att öka medvetenheten om donationer och underlätta utbytet av bästa praxis.

Efter omröstningen föredragande Nathalie Colin-Oesterlé (EPP, FR) sa: "Denna lag är avgörande för donatorernas säkerhet, patienters välbefinnande, försörjningstryggheten och utvecklingen av innovativa medicinska tekniker i Europa. Genom att förbättra samordningen och utbytet av information kommer flödet av SoHO och tillhörande medicinskt kunnande att underlättas till förmån för europeiska patienter. Medan Europa för närvarande importerar en del av sina SoHO-behov, inklusive 40 % av sin plasma, förbinder den kompromiss som vi nådde vår kontinent att säkra sin långsiktiga försörjning.”

Nästa steg

Full kammare är planerad att rösta om dess förhandlingsmandat under plenarsessionen i september 2023 i Strasbourg.

Bakgrund

Smakämnen utkast till regler som lades fram av kommissionen den 14 juli 2022 upphäver den blod och vävnader och celler direktiv, mot bakgrund av ny vetenskaplig, teknisk och samhällelig utveckling. Varje år drar EU-patienter nytta av över 25 miljoner blodtransfusioner, en miljon cykler av medicinskt assisterad reproduktion, över 35,000 XNUMX transplantationer av stamceller (främst för blodcancer) och hundratusentals ersättningsvävnader (t.ex. för ortopediska, hud-, hjärt- eller ögonproblem).

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend