Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Kamp mot bedrägerier: Studie bekräftar miljarder förlorade i "VAT Gap"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Högar av mynt med bokstäverna moms isolerad på vit bakgrundUppskattningsvis 193 miljarder euro i momsintäkter (1.5 % av BNP) gick förlorade på grund av bristande efterlevnad eller indrivning 2011, enligt en ny studie om "momsgapet" i medlemsländerna. Studien finansierades av kommissionen som en del av dess arbete med att reformera momssystemet i Europa, såväl som dess bredare kampanj för att slå ner på skatteflykt. Studien innehåller detaljerade uppgifter om gapet mellan beloppet för mervärdesskatt och det belopp som faktiskt har samlats in i 26 medlemsländer mellan 2000-2011. De viktigaste faktorerna som bidrar till momsgapet presenteras också, tillsammans med en översikt över effekten av den ekonomiska krisen på momsintäkterna.

Skattekommissionären Algirdas Šemeta sa: "Mängden mervärdesskatt som glider genom nätet är oacceptabel, särskilt med tanke på vilken inverkan sådana summor kan ha för att stärka de offentliga finanserna. Men det finns också ett positivt budskap att dra från dagens resultat. Våra ambitiösa reformen av momssystemet, EU:s åtgärder för att bekämpa skatteflykt och våra rekommendationer för nationella skattereformer är alla riktade i rätt riktning. Vi känner till problemet, vi har identifierat lösningar på det och nu är det dags för medlemsländerna att agera . Dagens siffror kommer att fungera som en baslinje för att bedöma deras framsteg när det gäller att förbättra efterlevnaden av moms under de kommande åren."

Momsgapet är skillnaden mellan de förväntade momsintäkterna och den moms som faktiskt tas ut av nationella myndigheter. Även om bristande efterlevnad verkligen är en viktig orsak till detta intäktsbortfall, beror momsgapet inte bara på bedrägerier. Obetald moms beror bland annat på konkurser och insolvens, statistiska fel, försenade betalningar och lagfart. Att effektivt ta itu med momsgapet kräver därför ett mångsidigt tillvägagångssätt.

För det första är en hårdare hållning mot skatteflykt och starkare efterlevnad på nationell nivå avgörande. Momsreformen som lanserades i december 2011 har redan levererat viktiga verktyg för att säkerställa bättre skydd mot momsbedrägerier (se IP / 11 / 1508). Till exempel kommer Quick Reaction Mechanism, som antogs i juli 2013, att göra det möjligt för medlemsstaterna att reagera mycket snabbare och mer effektivt på plötsliga, storskaliga fall av momsbedrägerier (se IP / 12 / 868). Eurofisc, som lanserades 2010, underlättar också ett starkare samarbete och samordning mellan medlemsstaterna för att bekämpa organiserade momsbedrägerier, särskilt karusellbedrägerier (se PRES/10/166).

För det andra, ju enklare systemet är, desto lättare är det för skattebetalarna att följa reglerna. Därför har kommissionen koncentrerat sig på att göra momssystemet enklare för företag i hela Europa. Till exempel trädde nya åtgärder för att underlätta elektronisk fakturering och särskilda bestämmelser för småföretag i kraft i början av året (se IP / 12 / 377), och ett standardformulär för momsdeklaration för hela EU kommer att föreslås under de kommande veckorna. Från och med den 1 januari 2015 kommer en One Stop Shop att träda i kraft för e-tjänste- och telekomföretag, vilket kommer att främja mer efterlevnad genom att avsevärt förenkla momsförfarandena för dessa företag och göra det möjligt för dem att lämna in en enda momsdeklaration för sin verksamhet i hela EU ( ser IP / 12 / 17).

Slutligen måste medlemsstaterna reformera sina nationella skattesystem på ett sätt som underlättar efterlevnad, avskräcker undandragande och skatteflykt och förbättrar effektiviteten i skatteuppbörden. Kommissionen har gett tydlig vägledning i detta avseende genom de landsspecifika rekommendationerna (se SPEECH / 13 / 480). Dagens rapport tyder också på att komplicerade skattesystem med flera skattesatser kan bidra till bristande efterlevnad. Därför bör kommissionens upprepade uppmaning till medlemsstaterna att bredda nationella skattebaser och att begränsa skattebefrielser och skattesänkningar ägnas särskild uppmärksamhet. Detta skulle inte bara bidra till att förenkla skattesystemen, utan det kan även göra det möjligt för medlemsstaterna att undvika höjningar av de vanliga momssatserna.

Bakgrund

Annons

I december 2011 presenterade kommissionen en övergripande strategi för att reformera momssystemet i Europa (se IP / 11 / 1508; MEMO / 11 / 874).

Den senaste studien om momsgapet i EU publicerades 2009, med siffror för 2000-06 (se IP / 09 / 1655).

För mer information, klicka här. 

Hela rapporten är finns här.

VAT Gap: Vanliga frågor

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend