Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Sysselsättning: European Vacancy Monitor belyser möjligheter i IT-jobb för unga arbetstagare

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kvinnor_i_IKT_brunettSysselsättningen fortsätter att växa inom informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT) med en ökning med 2 % av antalet anställda mellan 2011 och 2012 i 26 EU-medlemsstater (Irland och Kroatien är exkluderade av metodologiska skäl). Det sista numret av European Vacancy Monitor (EVM) belyser betydelsen av denna sektor som en källa till sysselsättning, även för yngre arbetstagare. Samtidigt varnar rapporten för att det minskande antalet högskolestudenter inom IKT-området sannolikt kommer att leda till framtida personalbrist inom sektorn.

EVM bekräftar också en stagnation i det totala antalet lediga tjänster under första kvartalet 2013, samt en minskning med 2 % i anställningar i EU 27 mellan de första kvartalen 2012 och 2013. Anställningarna minskade i de flesta yrkesgrupper inklusive yrkesverksamma .

Mot denna trend fortsätter mjukvaru- och applikationsutvecklare och analytiker att vara bland de främsta yrkena i en ranking av de 25 främsta yrkena med högst tillväxt av anställda, efter grundskole- och förskolelärare och chefer för företagstjänster och administration.

Kommissionsledamoten för sysselsättning, sociala frågor och integration László Andor sa: "Denna rapport förstärker vårt engagemang för att stödja den digitala ekonomin och förbättringen av digitala färdigheter. Som det senaste Europeiska rådet har understrukit behövs nya investeringar i digital infrastruktur, såväl som i utbildning och utbildning för att fylla framtida lediga tjänster”.

EVM understryker att IKT-yrken i många länder är en viktig källa till sysselsättning för unga människor. I Lettland, Malta, Estland, Bulgarien, Slovakien, Cypern, Rumänien, Polen och Österrike är mer än var tredje ICT-anställd mellan 15 och 29 år. Detta är mycket högre jämfört med en andel på 18 % i EU för alla högskoleutbildade arbetstagare.

Antalet studenter som följer datavetenskapskurser har dock minskat och deras andel av det totala antalet studenter i högre utbildning sjönk från 5 till 4 % mellan 2004 och 2011 enligt Eurostat. Därför behövs åtgärder för att uppmuntra fler unga människor att följa relevanta studier och i synnerhet fler kvinnor, eftersom mindre än en av fem IKT-arbetare var kvinnor 2012 i EU27.

För att ta itu med denna oro leder kommissionen Stora koalitionen för digitala jobb, ett EU-omfattande partnerskap med flera intressenter som hjälper till att åtgärda ett underskott i antalet europeiska medborgare med IKT-yrkeskunskaper och att utnyttja potentialen för sysselsättningsskapande av IKT (se IP/13/182)

Annons

Bakgrund

IKT-sektorns betydelse för att skapa arbetstillfällen i Europa framhölls i kommissionens April 2012 Anställningspaket (Se IP / 12 / 380 och MEMO / 12 / 252), som inkluderade a Kommissionens arbetsdokument om att utnyttja informations- och kommunikationsteknikens sysselsättningspotential.

Under 2012 fanns det 4.3 miljoner anställda inom IKT-yrken i EU, där Frankrike, Tyskland och Storbritannien stod för ungefär hälften av det totala antalet.

European Vacancy Monitor är en kvartalsbulletin som publiceras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, sociala frågor och integration. Den här publikationen är en del av flaggskeppsinitiativet Europa 2020 "En agenda för nya färdigheter och jobb" och tillsammans med European Job Mobility Bulletin och den europeiska vakans- och rekryteringsrapporten tjänar den till att ge en uppdaterad övervakning av arbetsmarknadsutvecklingen i Europa.

Vidare information

Nyhet på GD Sysselsättnings webbplats.

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria e-post nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Prenumerera på European Vacancy Monitor och andra publikationer med avseende på övervaka arbetsmarknaden i EU.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend