Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Europeiska kommissionen antar EU:s första "partnerskapsavtal" om att använda EU:s struktur- och investeringsfonder för tillväxt och sysselsättning 2014-2020

DELA MED SIG:

publicerade

on

fleråriga_finansiella_ramverk_2014_2020_bigEuropeiska kommissionen har antagit det första av 28 partnerskapsavtal som fastställer strategierna i EU:s medlemsstater och regioner för europeiska struktur- och investeringsfonder. Dagens avtal undertecknades med Danmark och kommer att bana väg för 553 miljoner euro (löpande priser) i total finansiering av sammanhållningspolitiken och 629 miljoner euro för landsbygdsutveckling som ska investeras i landets realekonomi. Fördelningen inom fiskeri- och havspolitiken kommer att slutföras och publiceras i sommar. EU:s investeringar kommer att öka konkurrenskraften, ta itu med arbetslöshet och tillväxt genom stöd till innovation, ekonomin med låga koldioxidutsläpp och yrkesutbildning. De ska också främja entreprenörskap, bekämpa social utslagning och sträva efter en miljövänlig och resurseffektiv ekonomi.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) är:

• Den Europeiska regionala utvecklingsfonden

  • Sammanhållningsfonden (gäller inte Danmark)

• Den Europeiska socialfonden

• Den Europeiska havs- och fiskerifonden

• Den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Commenting on the adoption, Regional Policy Commissioner Johannes Hahn said: “We have now adopted the first of 28 Partnership Agreements and I congratulate Denmark for their hard work and efficiency to get this solid investment plan in place today. The Partnership Agreements are vital documents to guide member states and regions for the next ten years. They reflect our determination that when it comes to using EU funds it can no longer be ‘business as usual’, some local roads here, some regional airports there. Our investments must be strategic, according to the new Cohesion Policy focusing on the real economy, on sustainable growth and investing in people. But quality not speed is the paramount aim and in the coming months we are fully dedicated to negotiating the best possible outcome for investments from the European Structural and Investment Funds in 2014-2020. Commitment is needed from both sides to ensure good quality programmes are put in place.”

Annons

On Denmark, Commissioner Hahn added: “The agreement adopted today, sets in motion the important contribution Denmark can make to the European Union by meeting its goals of green growth for all. Denmark now has a firm base in this Partnership Agreement that covers all Structural and Investment Funds and gives strategic direction to future programmes that will enhance innovation, transform Danish SMEs into models of growth, and secure Denmark’s leading role on the green economy. The ESI Funds are helping Denmark’s regions and cities to face these challenges.”

Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner Lázló Andor said: “I congratulate Denmark for finalising its Partnership Agreement so quickly as a result of its intense collaboration with the Commission and I urge other Member States to follow Denmark’s good example. I am very pleased that Denmark has decided to dedicate 50% of the Cohesion Policy Funding under the growth and jobs objective of the European Social Fund (ESF), so as to ensure ESF-funded actions can have a significant impact towards meeting the EU2020 employment and poverty targets. The ESF will help to maximise the growth potential of each region by addressing its specific needs, focusing on entrepreneurship and job creation, cross-border mobility, inclusion through education and employment and vocational training and higher education. I am also pleased to see greater synergies between actions supported by the different Funds.”

Kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling Dacian Cioloş sa: "Landsbygdsutveckling är en viktig pelare i vår gemensamma jordbrukspolitik, och tar upp aspekter som rör ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor på landsbygden, men på ett sätt som gör det möjligt för medlemsländer eller regioner att utforma lämpliga program. för sina egna specifika situationer och prioriteringar. Konceptet med partnerskapsavtal är mycket viktigt för att säkerställa att nationella eller regionala myndigheter, när de utarbetar sina landsbygdsutvecklingsprogram, har ett tillvägagångssätt som överensstämmer med de planer som de utarbetar för andra EU-strukturåtgärder för att komplettera och samordnas med sådana program. där det är möjligt och därigenom få en större effektivitet i användningen av EU:s skattebetalares pengar.”

Maritime Affairs and Fisheries Commissioner Maria Damanaki said: “As with all of the other funds, the European Maritime and Fisheries Fund is about investing in local communities to help them unlock the sort of growth and jobs which Europe needs and which the EU is committed to making a reality. We will not prescribe how every single cent should be spent; it is about letting those who know their craft, industry, and local regions best to work towards a sustainable future for their own communities – this is indeed the spirit of the new Common Fisheries Policy.”

Alla 28 utkast till partnerskapsavtal har nu mottagits av kommissionen. Deras antagande bör ske inom de närmaste tre månaderna, efter en samrådsprocess med kommissionen där synpunkter tas med.

Se här. för partnerskapsavtalet med Danmark.

Mer information

MEMO om partnerskapsavtal och operativa program MEMO / 14 / 331
ESIF portal

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend