Anslut dig till vårt nätverk!

Kina

EU och Kina håller ekonomiska och handelssamtal på hög nivå

DELA MED SIG:

publicerade

on

002170196e1c0e7a5f4506Europeiska kommissionen och den kinesiska regeringen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med den fjärde högnivådialogen om ekonomi och handel (HED) som äger rum den 24 oktober i Bryssel. Det är det första mötet av detta slag sedan förändringen av det kinesiska ledarskapet och är en nyckelmekanism för att hantera samarbete och konkurrens mellan de två ekonomierna. Dialogen kommer att omfatta makroekonomiska utmaningar som den internationella ekonomin står inför, framtida tillväxtkällor, industripolitiska frågor samt handels- och investeringsfrågor och tullsamarbete.

Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron sa: "EU och Kina representerar tillsammans cirka en tredjedel av den globala BNP och båda ekonomierna är i färd med viktiga strukturella reformer. I en alltmer sammankopplad värld måste vi förstå varandras perspektiv och problem om vi ska kunna ge ett effektivt, samarbetsvilligt svar på nuvarande utmaningar och främja en stark, hållbar och balanserad tillväxt i EU, Kina och globalt.”

Handelskommissionär Karel De Gucht sa: "Handelsbanden är kärnan i vår bilaterala relation. Men när det ömsesidiga beroendet mellan våra två ekonomier ökar kan spänningar uppstå. Det här mötet kommer att vara ett viktigt tillfälle att diskutera hur man kan arbeta bättre tillsammans för att identifiera och sprida potentiella friktionsområden innan de påverkar våra ekonomiska och handelsförbindelser.”

HED erbjuder en möjlighet att diskutera strategiska frågor i den ekonomiska och handelsmässiga relationen mellan EU och Kina. Ordförandeskapet är gemensamt av vicepresident Rehn och kommissionär De Gucht samt Kinas vicepremiärminister Ma Kai. Ytterligare sju kinesiska ministrar och viceministrar kommer att delta i dialogen. EU kommer vidare att representeras av kommissionären för skatte- och tullunionen Algirdas Šemeta och biträdande generaldirektör för företag Antti Peltomaki.

Mötet äger rum när den globala ekonomin visar tecken på återhämtning och i en tid då både EU och Kina går framåt med djärva planer för framtiden för sina ekonomier. Det är viktigt för EU och Kina, som två av de största ekonomierna i världen, att diskutera de ekonomiska utmaningar de står inför eftersom inrikespolitiska beslut i antingen EU eller Kina kommer att påverka den andra sidan, såväl som resten av världen . Både EU och Kina kan bidra till en stark hållbar och balanserad global tillväxt genom ökad politisk samordning och förstärkt bilateralt samarbete och inom G20.

HED kommer också att förbereda det kommande toppmötet mellan EU och Kina, där båda sidor förväntar sig att kunna inleda förhandlingarna om ett investeringsavtal.

Bakgrund

Annons

2012 var Kina den näst största ekonomin och största exportören i världen. Under de senaste tio åren har Kina varit en av de snabbast växande ekonomierna i världen, en anmärkningsvärd bedrift med tanke på landets storlek. Samtidigt befinner sig Kina – tillsammans med EU – i en viktig tidpunkt. EU håller gradvis på att ta sig ur statsskuldskrisen och genomför viktiga strukturella reformer, medan tillväxtmodellen i Kina uppvisar ökande påfrestningar, och den kinesiska ledningen har själv lyft fram behovet av ytterligare reformer.

HED representerar en möjlighet att på högsta politiska nivå diskutera pågående reformer samt behovet av fortsatt bilateralt och multilateralt samarbete i G20 och på andra håll

Kina står nu för cirka 12 % av världshandeln med varor. Kinas bilaterala handel med varor med EU har gått från 4 miljarder euro 1978 till 432 miljarder euro 2012. Det betyder att EU och Kina handlar långt över 1 miljard euro om dagen.

Sedan han gick med i WTO har Kina blivit en av Europas snabbast växande exportmarknader. Under 2012 ökade EU:s export till Kina med 5.6 % för att nå rekordnivån 143.9 miljarder euro, och den har mer än fördubblats under de senaste fem åren, vilket har bidragit till att återbalansera förhållandet. EU är också Kinas främsta exportdestination, med 289.7 miljarder euro i varor 2012. Detta gav ett handelsunderskott på 145.8 miljarder euro med Kina, en minskning med 13.9 % jämfört med 2010 års rekord på 169.3 miljarder euro. Europas handelsunderskott med Kina orsakas främst av sektorer som kontors- och telekommunikationsutrustning, skor och textilier, järn och stål. Genom bättre marknadstillträde bör europeiska exportörer ha goda förutsättningar att i allt större utsträckning sälja sina produkter på den snabbt växande kinesiska konsumentmarknaden.

Den totala bilaterala handeln med varor nådde 433.6 miljarder euro 2012. Handeln med tjänster är dock fortfarande cirka tio gånger lägre till 49.8 miljarder euro och förblir ett område fullt av potential om Kina skulle öppna sin marknad mer.

Under de första 8 månaderna av 2013 är EU:s export till Kina oförändrad jämfört med förra året och uppgår till 96.8 miljarder euro. Däremot har EU:s import från Kina minskat med 5.8 % till 181.2 miljarder euro, vilket tyder på en ytterligare minskning av det bilaterala underskottet under 2013.

Investeringsflöden visar också på en enorm outnyttjad potential. EU-företag investerade 9.9 miljarder euro i Kina 2012, med kinesiska utländska direktinvesteringar till EU på 3.5 miljarder euro. Ändå står Kina för bara 2 % av de totala europeiska investeringarna utomlands, medan kinesiska investeringar i EU 2012 bara räknade för 2.2 % av de totala utländska direktinvesteringarna till EU – så det finns fortfarande mycket potential. Den 18 oktober godkände utrikesrådet (handel) ett mandat som gör det möjligt för Europeiska kommissionen att förhandla fram ett ambitiöst investeringsavtal med Kina som omfattar både marknadstillträde och investeringsskydd. Europa hoppas att förhandlingarna med Kina på denna grund kan inledas vid toppmötet mellan EU och Kina nästa månad.

För ytterligare information om EU:s handelsförbindelser med Kina, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend