Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Europeiska kommissionen ställer Slovenien inför domstol för föroreningsproblem från avfallshantering

DELA MED SIG:

publicerade

on

skräpThe European Commission is taking Slovenia to Court for its failure to comply with the requirements of EU waste legislation. The Commission’s concerns relate to two illegal landfills containing hazardous waste, one near the centre of Celje, and another in nearby Bukovzlak. Landfills operating in breach of EU waste legislation can be a serious threat to human health and the environment. Slovenia had agreed to address the problem, but slow progress has led the Commission to call Slovenia before the EU Court of Justice.

The case concerns large quantities of polluted soil originating at a 17-hectare contaminated brownfield site in Cinkarna, Celje, Slovenia’s third largest town. The waste is being stored at two sites, one only 500 metres from the centre of Celje, and the other in nearby Bukovzlak. High levels of toxic heavy metals have been detected at both sites.

Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande i ärendet i november 2012, med ett motiverat yttrande som följde i juni 2013. Slovenien insåg därefter omfattningen av problemet i Bukovzlak och behovet av att ta itu med det. Kommissionen informerades om att olika metoder för avlägsnande övervägs för både Celje och Bukovzlak, och en tidtabell för sanering och borttagning har tillhandahållits. Denna tidsplan har dock inte respekterats och med tanke på överträdelsens längd, förekomsten av tungmetaller i deponierna och den allvarliga risk de utgör för människors hälsa och miljön, har kommissionen beslutat att ställa Slovenien inför EG-domstolen .

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend