Anslut dig till vårt nätverk!

Djurskydd

Djursjukdomar och skadedjur: Ledamöterna efterlyser starkare åtgärder för att öka livsmedelssäkerheten i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

ko 2 - Klumpig hudsjukdomNy lagstiftning för att hantera utbrott av djursjukdomar, såsom afrikansk svinpest, mer effektivt, begränsa införandet av farliga nya skadedjur och gör det möjligt för EU att agera snabbt men ansvarsfullt i nödsituationer antogs av jordbruksutskottet i två separata omröstningar den 11 februari.

Ledamöterna ökade tonvikten på förebyggande, till exempel med bättre djurhållning och användning av veterinärmedicinska läkemedel, och skärpte reglerna för import av växtprodukter som kan utgöra en risk för folkhälsan i EU.De nya reglerna bör hjälpa EU-länder och djur- och växtoperatörer att hantera farliga djursjukdomar och det högre inflödet av skadedjur som härrör från ökad handel och klimatförändringar. De två förordningar som godkändes på tisdagen, om djursjukdomar respektive skadedjur, slår samman ett 50-tal delar av lagstiftningen och uppdaterar dem för att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga och tekniska framstegen.

Fokus på förebyggande: Bättre djurhållning och ansvarsfull användning av läkemedel
De nya reglerna klargör skyldigheterna för jordbrukare, handlare och djurproffs, inklusive veterinärer och djurhållare, att säkerställa en god hälsa hos sina djur och förhindra introduktion och spridning av sjukdomar.

Men mer fokus måste läggas på förebyggande, sa jordbruksutskottet. För att främja god djurhållning och korrekt användning av veterinärmedicinska läkemedel föreslog parlamentsledamöterna att medlemsstaterna skulle ägna särskild uppmärksamhet åt antimikrobiell resistens och säkerställa bättre tillgång till yrkesutbildning inom detta område när de utformar sina nationella planer för förebyggande och kontroll av smittsamma djursjukdomar.
Veterinärer måste till exempel ge korrekta förklaringar till jordbrukare, handlare och djurhållare om hur man använder antimikrobiella medel på ett ansvarsfullt sätt. Den antagna texten säger också att djuroperatörer bör bli föremål för djurhälsobesök av en veterinär i sina lokaler i syfte att stoppa nya sjukdomar från att spridas genom EU-marknaden.

Brådskande åtgärder med ordentlig granskning
För att ta itu med sjukdomar som har stor inverkan på folkhälsan, jordbruksproduktionen eller djurens välbefinnande och hälsa, såsom blåtunga, afrikansk svinpest eller fågelinfluensa, måste kommissionen ha befogenhet att vidta brådskande åtgärder, säger ledamöterna i Europaparlamentet. Men de insisterar på att både parlamentet och rådet måste ha ordentlig kontroll över de åtgärder som antagits och möjligheten att upphäva dem vid behov.

Fler kontroller på herrelösa hundar
Medlemsstaterna bör inrätta obligatoriska registreringssystem för herrelösa djur, som ofta är ansvariga för överföring av djursjukdomar, senast i januari 2018, säger ledamöterna i Europaparlamentet. De föreslår också att kommissionen kan lägga fram ett förslag om elektroniska databaser för herrelösa hundar i hela EU senast den 31 juli 2019.

Skadedjur: Skärpta regler för växtimport

Annons

I en separat omröstning om åtgärder för att skydda växter från skadedjur föreslog jordbrukskommittén en fullständig översyn av den nuvarande strategin för import av växter och växtprodukter från länder utanför EU för att göra förebyggande åtgärder mer effektiva.

Contrary to the Commission’s proposal to keep the black list of plants and plant products from certain countries or regions, the approach favoured also by the rapporteur, Hynek Fajmon (ECR, CZ), the committee voted to establish a positive list, i.e. a list of countries and products that do not pose an unacceptable danger to EU agriculture and may therefore be imported into the EU.
Länder som vill exportera växter till EU bör lämna in en begäran till kommissionen, som bör besluta om den ska accepteras eller inte på grundval av olika kontroller, inklusive revisioner på plats av EU, säger kommittén.

Nästa steg

Lagförslaget om förebyggande och kontroll av djursjukdomar, som styrdes genom parlamentet av Marit Paulsen (ALDE, SE), antogs med 31 röster för, sex röster emot och tre nedlagda röster.

Lagförslaget om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, som styrdes genom parlamentet av Hynek Fajmon (ECR, CZ), antogs med 24 röster för, 11 röster emot och två nedlagda röster.
Båda texterna kommer att granskas av kammaren vid plenarsessionen i mars eller april. (tbc).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend