Anslut dig till vårt nätverk!

konsumenter

EU:s konsumenttoppmöte 2014: Se till att konsumenterna drar nytta av den digitala ekonomin

DELA MED SIG:

publicerade

on

aktiemarknaden analysAtt fullborda den digitala inre marknaden skulle gynna EU:s konsumenter med i genomsnitt 400 euro per år, cirka 200 miljarder euro i hela Europa. Den digitala ekonomin ger verkliga fördelar för konsumenterna, men den väcker också viktiga frågor om konsumenternas rättigheter online. Årets Consumer Summit kommer att fokusera på hur vi kan säkerställa att konsumenter drar full nytta av den digitala sektorn. 

Med anledning av toppmötet sa konsumentpolitikkommissionären Neven Mimica: "Konsumenterna har mycket att vinna på den digitala ekonomin: bättre erbjudanden att hitta, mer innehåll att komma åt och billigare sätt att kommunicera på. För närvarande handlar bara 50 % av konsumenterna i EU online. Det finns en tydlig potential för tillväxt men vi måste se till att konsumenterna kan vara lika trygga med att handla online som de är när de handlar på gatorna.”

Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, ansvarig för den digitala agendan, sa: "Vi måste göra alla europeiska konsumenter digitala. Veckans omröstning i Europaparlamentet är det första steget mot att uppnå en verklig inre marknad för telekom, vilket gör vår vision om ett uppkopplat, konkurrenskraftigt Europa till verklighet. Det handlar om att beväpna alla europeiska företag med de verktyg och nätverk de behöver för att förnya och växa, och att ge varje europeisk medborgare den sömlösa anslutning som de har kommit att kräva – utan orättvisa metoder som blockerade tjänster eller roamingavgifter. Det här är en mycket viktig vecka för europeiska konsumenter!”

Årets toppmöte samlar cirka 400 deltagare som representerar Europaparlamentet, kommissionen, nationella regeringar, konsument- och företagsorganisationer, tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter, de europeiska konsumentcentrumen och den europeiska datatillsynsmannen.

Det allra första Consumer Summit som ägde rum för sex år sedan fokuserade redan på konsumenternas förtroende för den digitala marknaden. När man ser tillbaka är det tydligt att EU:s digitala ekonomi har genomgått en snabb omvandling med en betydande inverkan på konsumenternas liv.

Siffrorna talar för sig själva – det finns för närvarande mer än 790 miljoner mobiltelefonabonnemang i Europa och internet används av mer än 370 miljoner EU-medborgare. Mer än hälften av EU:s konsumenter har gjort minst ett onlineköp under de senaste tolv månaderna och 80 % av onlinekonsumenterna använder prisjämförelsewebbplatser för att hitta bättre erbjudanden.

Toppmötet kommer att fokusera på det akuta behovet av en integrerad inre digital- och telekommarknad, till nytta för konsumenter och företag. Kommissionen är fast besluten att hålla sig nära medborgarna genom att ta itu med deras problem och återuppbygga deras förtroende för den inre marknaden, särskilt på den digitala inre marknaden.

Annons

Att göra konsumentpolitiken anpassad till den digitala eran är ett mål för kommissionen som lyfts fram i konsumentagendan. Kommissionen har redan börjat leverera i detta avseende: plattform för tvistlösning online, det nya direktivet om konsumenträttigheter, pågående arbete med jämförelseverktyg och användarrecensioner, det förstärkta fokuset på verkställighet online, lanseringen av Consumer Classroom och lanseringen av en interaktiv webbplattform för kapacitetsuppbyggnad av konsumentorganisationer. Kommissionen har också lagt fram ambitiösa förslag för att uppdatera det nuvarande ramverket för dataskydd och för att fullborda den inre marknaden för telekom.

Syftet med toppmötet är att titta på vad som har uppnåtts hittills för att göra konsumentpolitiken lämplig för den digitala tidsåldern – inklusive att titta på nationella bästa praxis – och vad som återstår att göra för att ta itu med nya utmaningar.

Riktade workshops kommer att hållas om följande ämnen:

  • "Connectivity" – utforska konsumenternas behov av bredbandsanslutning i EU under de kommande fem åren och sätt att undvika en digital klyfta.
  • "EU-rättigheter för onlinekonsumenter" – identifiera potentiella luckor i den befintliga förordningen och sätt att intensifiera efterlevnaden.
  • "Onlinebetalningar" – bedöm risker och fördelar för konsumenter vid användningen av dessa betalningsformer, till exempel i samband med skydd av personuppgifter i betalningstransaktioner.
  • "Digital läskunnighet" – hjälper konsumenter att bemästra den digitala miljön, skilja betalt eller sponsrat innehåll från annat innehåll, förstå och hantera onlinespårning och beteendebaserad reklam online.
  • ”Förtroende online” – att bedöma i vilken utsträckning verktyg som förtroendemärken och online konsumentrecensioner kan bidra till att öka konsumenternas förtroende för e-handel och hur tillförlitligheten hos sådana verktyg kan säkerställas.
  • "Nya och mer rättvisa erbjudanden" – förbättra konsumenternas valmöjligheter genom digitalt aktiverade erbjudanden (t.ex. genom jämförelseverktyg).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend