Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Bekämpa bedrägerier: Herkules III arbetsprogram som antogs

DELA MED SIG:

publicerade

on

152959349Idag (26 maj) antog Europeiska kommissionen det första årliga arbetsprogrammet för det nya bedrägeribekämpningsprogrammet Hercule III. Under 2014 kommer 13.7 miljoner euro att göras tillgängliga för att stödja medlemsländerna i kampen mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet. Programmet kommer också att hjälpa till att finansiera specifika projekt röntgenskannrar och annan teknisk utrustning som köps av nationella myndigheter för att utrota smuggling och annan kriminell verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen.

Kommissionsledamot med ansvar för beskattning, tull och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta, sa: "Att bekämpa bedrägerier och korruption i EU måste verkligen vara ett partnerskap. Hercule III innebär att medlemsländerna kommer att få betydande ekonomiskt stöd för att fånga bedragare och skydda skattebetalarnas pengar. Tack vare det arbetsprogram som antogs idag kan många användbara projekt mot bedrägeri nu börja omsättas i praktiken”.

En stor nyhet under det nya Hercule III-programmet är att medlemsländerna kan ansöka om mer finansiering. Potentiella stödmottagare får nu lämna in en ansökan om finansiering även när endast minimal nationell medfinansiering kan göras tillgänglig. Faktum är att medlemsstaterna kan ansöka om finansiering på upp till 80 % av de totala kostnaderna för åtgärder för att stärka den tekniska och operativa kapaciteten hos tull- och brottsbekämpande organ. I exceptionella och vederbörligen motiverade fall kan finansieringen till och med ökas till 90 %. Detta är desto viktigare i det nuvarande ekonomiska klimatet, där många nationella budgetar är under press.

Budgeten för tekniska assistansåtgärder 2014 uppgår till 10.3 miljoner euro och kommer att användas för att hjälpa nationella myndigheter att köpa till exempel utredningsverktyg, röntgenskannrar och datorer för Automated Number Plate Recognition Systems (ANPRS). Kommissionen kommer också att betala för tillgång till specialiserade databaser för anonym användning av medlemsstaternas tull- och skattemyndigheter. Detta stöd är särskilt viktigt i samband med kampen mot tobakssmuggling, som orsakar årliga förluster på cirka 10 miljarder euro för EU och dess medlemsländer.

Ytterligare 3.4 miljoner euro från Hercule III-programmet kommer att spenderas på utbildningsaktiviteter, seminarier och konferenser. Utbildning kommer till exempel att anordnas för operativ personal i medlemsstaternas tull- eller polisstyrkor, för att förbättra sina färdigheter inom digital kriminalteknik och för att ge dem möjlighet att dela bästa praxis på detta område. Seminarier, studier och konferenser kommer att underlätta utbytet av information mellan juridiska experter och akademiker med anknytning till juridisk praxis för att bekämpa bedrägeri och korruption.

Nästa steg

Kommissionen kommer att publicera meddelanden om ”Calls for Proposals” för att bjuda in tullmyndigheter, skattemyndigheter, universitet och juridiska experter i medlemsstaterna att ansöka om finansiering.

Annons

Användbara länkar

OLAF:s webbplats
Kommissionär Šemetas hemsida
Följ kommissionär Šemeta på Twitter: @ASemetaEU

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend