Anslut dig till vårt nätverk!

Utvecklingsländer

Europeiska kommissionen antar "partnerskapsavtal" med Rumänien om användning av EU:s struktur- och investeringsfonder för tillväxt och sysselsättning 2014-2020

DELA MED SIG:

publicerade

on

ponta-parlament-septembrie-950Europeiska kommissionen har antagit ett partnerskapsavtal med Rumänien som fastställer strategin för optimal användning av europeiska struktur- och investeringsfonder i hela landet. Dagens (6 augusti) överenskommelse banar väg för att investera 23 miljarder euro i sammanhållningspolitikens totala medel under 2014–2020 (löpande priser, inklusive finansiering från europeiskt territoriellt samarbete och anslaget för ungdomssysselsättningsinitiativet). Rumänien får också 8 miljarder euro för landsbygdsutveckling och 168 miljoner euro för fiske och sjöfartssektorn.

EU:s investeringar kommer att hjälpa till att ta itu med arbetslösheten och öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten genom stöd till innovation, utbildning och utbildning i städer, städer och landsbygdsområden. De kommer också att främja entreprenörskap, bekämpa social utslagning och bidra till att utveckla en miljövänlig och resurseffektiv ekonomi.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) är:

I en kommentar till antagandet sa Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik: “Today we have adopted a vital, strategic investment plan that sets Rumänien on the path to jobs and growth for the next ten years. This Partnership Agreement reflects the European Commission and Romania’s joint determination to make the most efficient use of EU funding –Our investments must be strategic, according to the new Cohesion Policy- focusing on the real economy, on sustainable growth and investing in people. But quality not speed is the paramount aim and in the coming months we are fully dedicated to negotiating the best possible outcome for investments from the European Structural and Investment Funds in 2014-2020. Commitment is needed on all sides to ensure good quality programmes are put in place.”

Kommissionär Hahn tillade: “This investment strategy builds on the important contribution Romania is already making to help the EU meet its goals of smart growth, social inclusion and mitigation of climate change. Romania now has a firm base in this Partnership Agreement that covers all Structural and Investment Funds and gives strategic direction to future programmes that will enhance innovation, transform Romanian SMEs into models of growth, and secure Romania’s competitive situation inom växande sektorer som IKT, energi, teknik, nanoteknik eller bioekonomi. ESI-fonderna hjälper till Rumäniens regioner och städer för att möta dessa utmaningar.”

Kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling Dacian Cioloş sa: ”With the adoption of the Partnership Agreement we have achieved an important step in creating the strategic framework for a successful implementation of all European Structural Investment Funds in Romania. I hope that the improved co-ordination between the Funds will be reflected by an increased efficiency and synergy in the implementation of programmes, more value for money for the invested EU funds and a tangible positive impact for Romania’s economy and for its citizens. It is important that the benefits of economic growth and job creation are delivered not only in cities, but also in the countryside, where all Structural and Investment Funds can work better now through improved tools.

“I also welcome the fact that the Romanian rural development programme has already been submitted to the Commission and is currently under examination. It will be one of the largest rural development programmes in the EU and, if funds are used wisely and implemented well, will provide opportunities for farmers and rural stakeholders to address the challenges they face. Accompanied by the reformed Common Agricultural Policy, the rural development funding offers numerous tools to develop and diversify the Romanian rural economy, increasing its competitiveness and improving at the same time the management of natural resources”.

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering kommissionär László Andor sade: “I congratulate Romania for its efforts to finalise the Partnership Agreement and thank the Romanian authorities for their constructive co-operation with the Commission. In the 2014-20 period, €4.77bn will be available from the European Social Fund to help Romania to increase employment and reduce poverty in line with the Europe 2020 targets and the EU’s country-specific recommendations. The key priorities selected by Romania for ESF support include youth employment, improving the labour-market relevance of vocational education and training, addressing poverty and social exclusion of the Roma minority and improving efficiency and quality in public administration and the judiciary.”

Maria Damanaki, kommissionsledamot för havsfrågor och fiske, sa: "Som med alla andra fonder handlar Europeiska havs- och fiskerifonden om att investera och skapa jobb i lokalsamhällen. I Rumänien kommer fonden att stödja projekt för att minska fiskets påverkan på den marina miljön. Det kommer också att bidra till att diversifiera de fiskeri- och vattenbruksprodukter som för närvarande produceras. I den nya gemensamma fiskeripolitikens anda kommer inte ”Bryssel” att föreskriva hur varje enskild cent ska användas. men låt de i Rumänien som kan sitt hantverk, sin industri och sin region bäst arbeta för en hållbar framtid."

Mer information

PM om partnerskapsavtal och operativa program
Sammanhållningspolitiken och Rumänien
Partnerskapsavtal mellan Europeiska kommissionen och Rumänien
Sammanfattning av partnerskapsavtalet med Rumänien

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend