Anslut dig till vårt nätverk!

IT-brott

#Robots: Rise of the robots – "Det finns brådskande frågor vi måste hitta svar på"

DELA MED SIG:

publicerade

on

20160422PHT24410_originalSjälvkörande bilar är bara ett exempel på den ökande användningen av robotik ©AP Images/European Union-EP

Robotar håller på att bli alltmer important. Not only are they being used in areas such as medicine, agriculture and manufacturing, they are now also capable of driving cars and piloting drones. However, their increasing use and expanding capabilities have significant implications. On 21 April Parliament’s legal affairs committee held a hearing to discuss with experts the issues involved, such as safety, liability and risk management.

ökande betydelse

Fler och fler apparater kan nu till viss del fungera interaktivt och autonomt. Exempel är självkörande bilar och autonoma vapen. Artificiell intelligens och robotik går framåt i en accelererande takt, men samhället har ännu inte kommit överens med vad detta kommer att innebära, precis som det också behövde tid för att anpassa sig till internets framväxt för 20 år sedan. Lagstiftningen kommer också att behöva uppdateras i takt med en föränderlig värld.

Människor har en i stort sett positiv syn på denna utveckling. Enligt en Eurobarometer-undersökning från 2015 tror 72 % av européerna att robotar är bra för samhället eftersom de hjälper människor.

Pavel Svoboda, a Czech member of the EPP group who is the chair of the legal affairs committee, said at the hearing on 21 April that the moral implications of new technologies should be considered: “Values – this is the message of the future IT and values should be spread.”

Inverkan på lagstiftningen

Annons

Experts stressed at the hearing that legislation would need to be amended due to robotics’ increasing importance. Pawel Kwiatkowski, of Warsaw-based Gessel Law Firm, said:  “The robot is not recognized in civil law. Can a robot express intention? I think the answer is very simple when it comes to non-complex algorithms, but when it gets more complex, I think we have a problem.”

Talking of new technological developments, Professor Olle Häggström, of Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden, said: “These things might happen sooner than we think.”

Behov av europeisk strategi

EU måste vara redo att ta itu med effekterna av denna nya teknik. Niel Bowerman, vid Oxford University, sa att Europa kan bidra till att mildra deras inverkan: "EU bör ha en bred global syn på sin syn på artificiell intelligens. Det är möjligt att vissa framsteg inom AI kommer att vara destabiliserande och att vissa nationer kanske inte anpassar sig bra. EU kan sätta upp ramar som främjar stabilitet, välbefinnande och ekonomiska framsteg."

Dr Andrea Bertolini, of Scuola Superiore Sant’Anna and University of Pisa, said there was a need for common technological standards: “A European Robotics Agency should be set up to develop technological standards that regulate how products should be made to allow us to shift from robotics research to robotics industry in Europe.”

EU stöder redan 120 robotprojekt genom SPARC program, som finansierar innovation inom robotik från europeiska företag och forskningsinstitutioner. För detta har 700 miljoner euro gjorts tillgängliga fram till 2020 under Horizon 2020, the EU’s research and innovation programme.

Vad parlamentet arbetar med

The legal affairs committee has a working group on robotics and artificial intelligence, which was set up to explore the legal issues involved, provide MEPs with research and exchange views with experts. It is working on a draft report, which is being written by Mady Delvaux, a Luxembourg member of the S&D group. She said: “There are some urgent questions which we have to find answers to, e.g. drones that are already in use, self- driving cars that will soon be on our roads. We have immediate proposals for these questions.”

Utskottet för rättsliga frågor förväntas rösta om betänkandet i slutet av maj, vilket kommer att följas av en omröstning i plenum. Rapporten skulle kunna användas som underlag för att utarbeta framtida lagstiftning om robotik och artificiell intelligens.

Dessutom diskuterade parlamentsledamöterna autonoma bilar under plenarmötet i april, medan transportutskottet den 20 april presenterade en studie om framtiden för transporter och ny teknik.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend