#EUOmbudsman säger att medlemsstaterna måste öppna opaka förhandlingar om EU-lagstiftning

| Februari 13, 2018

Efter en detaljerad förfrågan skickade Europeiska ombudsmannen Emily O'Reilly (avbildad) har funnit att rådet för EU-genom praxis som hämmar granskningen av utkast till EU-lagstiftning undergräver medborgarnas rätt att hålla sina valda representanter till konto. Detta utgör ett missförhållande.

Ombudsmannen kritiserar specifikt rådets misslyckande systematiskt att registrera identiteten av medlemsstaternas ställningstaganden under diskussioner om lagförslag och den utbredda praxis av oproportionerligt märkning av handlingar som inte är i omlopp, eller LIMITE.

Tillvägagångssättet saknar vad som förväntas av rådet när det gäller lagstiftningens insyn. Ombudsmannen uppmanar nu rådet att systematiskt registrera medlemsstaternas ståndpunkter i rådets arbetsgrupper och i COREPER-ambassadörens möten och i princip att göra dessa dokument proaktivt tillgängliga för allmänheten i tid.

O'Reilly begär också tydliga kriterier för att använda statusen "LIMITE" och att statusen ses över innan en lag antas.

"Det är nästan omöjligt för medborgarna att följa lagstiftningsdiskussionerna i rådet mellan de nationella regeringens företrädare. Denna "bakom stängda dörr" -strategi riskerar att förfalska medborgarna och få negativa känslor ", säger O'Reilly. "De nationella regeringens företrädare som deltar i lagstiftningsarbetet är EU-lagstiftare och borde vara ansvariga som sådana. Om medborgarna inte vet vilka beslut deras regeringar fattar, och har vidtagit, medan EU-lagar utformas, fortsätter kulturen i Brussel att fortsätta. EU-medborgare har rätt att delta i lagstiftning som påverkar dem, men för att göra det behöver de större öppenhet från sina regeringar i Bryssel.

"Att göra EU: s lagstiftningsprocess mer ansvarsfull mot allmänheten, genom att vara öppenare, skulle skicka en viktig signal inför valet till Europaparlamentet i 2019," sade ombudsmannen.

Ombudsmannen förväntar sig att rådet ska svara av 9 May 2018. Bakgrund Rådet är medlagstiftare tillsammans med Europaparlamentet. Innan de nationella ministrarna i rådet når en formell ståndpunkt i ett utkast till lag, genomförs förberedande diskussioner på rådets möten med nationella ambassadörer och i de arbetsgrupper för 150-rådet som deltar av nationella tjänstemän.

Under sin undersökning ställde ombudsmannen 14 specifika frågor till rådet och hennes kontor inspekterade handlingarna i tre rådets filer för att få insikt om hur dokument produceras, distribueras och publiceras. Kontoret anordnade också ett offentligt samråd, som fick 21-inlagor, inklusive från allmänheten, de nationella parlamenten, det civila samhället och akademikerna.

Ombudsmannens undersökning visade till exempel också att för att få en fullständig bild av all dokumentation om en lagstiftning krävs fyra olika sökningar i rådets dokumentregister för förhandlingar i förberedande organ och två sökningar i andra delar av webbplatsen för diskussioner på rådets nivå.

Ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden i EU: s institutioner, organ och organ. Varje EU-medborgare, bosatt eller ett företag eller en förening i EU kan lämna in ett klagomål till ombudsmannen. Ombudsmannens befogenheter omfattar rätten att inspektera EU-handlingar, kalla tjänstemän att vittna och att öppna strategiska förfrågningar på eget initiativ. För mer information, klicka här.

Taggar: ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska ombudsmannen, Aktuell artikel