Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#SingleUsePlastics – Hur kan industrin leverera?

DELA MED SIG:

publicerade

on

Brittiska handelskammaren i Bryssel värd en debatt utvärdera EU:s förslag om engångsplast med fokus på tre nyckelområden; Kommer det att lyckas minska förekomsten av nedskräpade plastföremål i miljön?; Tar förslaget hänsyn till konsekvenserna för Europas tillverkare?, och slutligen, uppfyller förslaget kriterierna för effektiv europeisk lagstiftning enligt EU:s agenda för bättre lagstiftning?

Debatten kom bara två dagar före en avgörande omröstning i Europaparlamentets miljöutskott (ENVI), som föreslår långtgående ändringsförslag som kan införa nya restriktioner för industrin, och som ännu inte har kvantifierats helt. Det var ett utmärkt tillfälle för EU:s politiska beslutsfattare och branschexperter att samlas och utvärdera utmaningarna, möjligheterna och sannolika effekterna av de åtgärder som föreslagits av kommissionen och de efterföljande ändringarna från parlamentet.

James Stevens, ordförande för Energy, Transport and Chemicals Task Force vid den brittiska handelskammaren, talade på dagen för evenemanget, påpekade: "Eventet var ett bra exempel på vad kammaren gör bäst: att sammanföra institutionella aktörer med representanter av många olika intressen från hela dess breda medlemsbas för att diskutera ett aktuellt lagförslag.

Även om antagandet av kommissionens förslag om plast för engångsbruk för många inom institutionerna kommer att vara en politisk seger precis före valet till Europaparlamentet, var det tydligt från debatten att mycket av detaljerna, och därmed konsekvenserna för industrin, inte kommer att vara tydliga. för en tid framöver. Det kan mycket väl vara ytterligare ett exempel på hur snabbheten i lagstiftningsprocessen ofta är omvänt proportionell mot kvaliteten på den slutliga lagstiftningen.”

Som representant för Europeiska kommissionen påpekade Hugo-Maria Schally, enhetschef vid GD Miljö, att utformningen av förslaget var en möjlighet för EU-institutionerna att visa att EU kan reagera snabbt. EU-kommissionen lade fram förslaget den 28 maj 2018 och det förutser ett antal åtgärder som riktar sig till de plastföremål som är vanligast förekommande i den marina miljön, oavsett om det är genom ökad medvetenhet om produkt- och marknadsföringsmix till utökat producentansvar och förbud mot specifikt Produkter.

Kommissionen betonade att den för en intensiv dialog med intressenter från alla branscher och i slutändan vill förändra hur material utformas, hur de används och hur de släpps ut på marknaden. Enligt kommissionens uppfattning kan vi inte vänta längre med att agera.

En annan paneldeltagare, European Organization for Packaging & the Environment (EuroPEN) verkställande direktör Virginia Janssens, lyfte fram överlappningen med ramdirektivet för avfall som redan förpliktar medlemsländerna att ta itu med marin nedskräpning och ger en ram för att upprätta system för utökat producentansvar. Janssens lyfte också fram att EU-parlamentet ställer frågor om den procentandel som branschen är villig att ta när det gäller saneringskostnader, utan att ens veta vad de totala kostnaderna är. Branschen kan inte ge ett direkt svar då skillnader mellan medlemsländerna gör det svårt att beräkna.

Annons

Vicky Marissen, partner vid EPPA, talade i panelen, och diskuterade en viktig rekommendation från kommissionens Task Force on Subsidiarity som betonade att EU-institutionerna bör titta på att implementera befintlig lagstiftning snarare än att initiera ny lagstiftning på områden där den befintliga lagstiftningen är mogen eller har nyligen reviderats. Detta tycks ha åsidosatts med förslaget om engångsplast som publicerades trots att ramdirektivet om avfall ännu inte dragit någon slutsats.

Evenemanget, som var brett besökt av deltagare från olika branscher, avslutades med att betona att nyckeln till framgång inte bara är politisk vilja, utan lagstiftning som erbjuder rättssäkerhet och regelbundenhet för företag, för att uppnå miljöambitionerna hos lagstiftare, industri och andra intressenter.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend