Anslut dig till vårt nätverk!

Republiken Uzbekistans president Shavkat Mirziyoyev

Shavkat Mirziyoyev har varit Uzbekistans president sedan 2016. President Mirziyoyev har genomfört avgörande reformer på det politiska, ekonomiska och sociala området, vilket avsevärt förbättrat landets affärs- och investeringsklimat. Framför allt har han liberaliserat ekonomin, eliminerat tvångsarbete och omdefinierat utrikespolitiken. Han lanserade strategin New Uzbekistan 2022-2026 med syftet att skapa ett öppet Uzbekistan.