Anslut dig till vårt nätverk!

Data

NSA förfrågan: Bly MEP presenterar preliminära slutsatser

DELA MED SIG:

publicerade

on

20131217PHT31114_originalThe European Parliament should consent to a trade deal with the US only if it makes no reference to data protection, says its Civil Liberties Committee in the preliminary conclusions of its inquiry into surveillance of EU citizens by the US National Security Agency (NSA) and member states, tabled by lead MEP Claude Moraes (S&D, UK) on 18 December. The draft text also calls for the swift creation of an EU data storage ‘cloud’ and judicial redress for EU citizens to protect their data in the US.

Moraes utkast till slutsatser erkänner vikten av TTIP-avtalet (Transatlantic Trade and Investment Partnership) för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i både EU och USA. Men Europaparlamentet bör bara godkänna affären om det inte innehåller några hänvisningar till dataskyddsbestämmelser, tilläggs i utkastet till text. "Vi måste se till att ett starkt skydd för dataintegritet uppnås separat från TTIP", sa Moraes till ledamöter som är inblandade i undersökningen av medborgarrättskommittén.

Tydliga politiska signaler om att USA förstår skillnaden mellan allierade och motståndare behövs också, säger utkastet till dokument, som uppmanar de amerikanska myndigheterna att utarbeta en uppförandekod för att garantera att inget spionage bedrivs mot EU:s institutioner och anläggningar.

Suspend ‘Safe Harbour’ and TFTP agreements

The European Commission should suspend the ‘Safe Harbour’ principles (data protection standards that US companies should meet when transferring EU citizens’ data to the US) and re-negotiate new, appropriate data protection standards, the draft says.

EU:s verkställande arm uppmanas också att avbryta avtalet om terrorismfinansieringsprogram (TFTP) med USA tills en "grundlig utredning" har genomförts för att återställa förtroendet för avtalet. Utkastet understryker också att de samråd som kommissionen nyligen avslutade enbart baserade sig på amerikanska försäkringar.

‘Let’s go for an EU cloud’

Annons

 The draft also calls for the swift development of an EU data storage “cloud” to protect EU citizens’ data. Any of this data stored in US companies’ clouds can potentially be accessed by the NSA, it notes. An EU cloud would ensure that companies apply the high standards of EU data protection rules and there is also a potential economic advantage for EU businesses in this field, it adds.

Rättslig prövning för EU-medborgare

 The draft welcomes the Commission’s wish to have the EU-US data protection framework agreement (the so-called umbrella agreement) approved by spring 2014, in order to guarantee judicial redress for EU citizens when their personal data is transferred to the US. At present EU citizens do not enjoy full and reciprocal judicial redress rights, because access to US courts is guaranteed only to US citizens or permanent residents. Completing these negotiations would restore trust in transatlantic data transfers, says Moraes.

Reformera dataskyddsreglerna och skydda whistleblowers

Medlemsstaterna bör börja arbeta omedelbart för att nå en överenskommelse mellan parlamentet och ministerrådet om dataskyddsreformen senast i slutet av 2014, står det i utkastet. Texten efterlyser bättre rättsligt skydd för visselblåsare, men påpekar också att korrekt tillsyn "inte borde vara beroende av journalister och meddelare".

IT-säkerhet: programvara med öppen källkod kan hjälpa

 Avslöjanden från den tidigare NSA-entreprenören Edward Snowden har avslöjat en enorm svaghet i EU-institutionernas IT-säkerhet, betonade Moraes. I resolutionsförslaget föreslås att parlamentets tekniska kapacitet och alternativ bör utvärderas ordentligt, inklusive möjlig användning av programvara med öppen källkod, molnlagring och mer användning av krypteringsteknik.

Nästa steg

Ledamöterna kommer nu att ha möjlighet att lägga fram ändringsförslag till resolutionsförslaget. Det kommer att tas upp till omröstning av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i slutet av januari och parlamentet som helhet den 24–27 februari.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend