Anslut dig till vårt nätverk!

Mänskliga rättigheter

Förenta nationernas forum för mänskliga rättigheter: Rådet godkänner EU:s prioriteringar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rådet har godkänt slutsatser om Europeiska unionens prioriteringar i FN:s människorättsforum 2024. I sina slutsatser angav rådet bekräftar på nytt EU:s åtagande att mänskliga rättigheter, multilateralism och internationella straffrättsliga systemet i den nuvarande plågsamma internationella miljön präglad av väpnade konflikter, auktoritärism, desinformation och en pushback mot jämställdhet.

Under det år Framtidens toppmöte, bekräftar rådet EU:s åtagande att effektiv multilateralism och förstärkning av FN:s system för mänskliga rättigheter, inklusive kontoret för högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), som uppmanar alla stater att respektera och fullt ut samarbeta med OHCHR.

Rådet betonar EU:s beredskap att fortsätta att övervaka människorättssituationen globalt och fördömer kränkningar och kränkningar av mänskliga rättigheter var de än förekommer, och att ta upp ett antal initiativ i internationella forum. EU kommer att stödja oberoende undersökningar kränkningar och kränkningar av mänskliga rättigheter, för att ställa förövarna till svars.

Angående tematiska prioriteringar, belyser slutsatserna EU:s fortsatta starka motstånd mot dödsstraff i alla fall och omständigheter och dess fördömande av användningen av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. EU kommer att fortsätta att uppmana alla länder att avskaffa dödsstraffet, fortsätta att främja den globala alliansen för tortyr-fri-handel och överväga ytterligare åtgärder för att förbjuda handel med varor som används för dödsstraff och tortyr.

Vidare uppmanar EU alla länder att se till att de fungerar korrekt demokratiska institutioner, slåss korruption och upprätthålla frihet av religion eller tro och yttrande- och åsiktsfrihet.

Viktigt är att slutsatserna belyser EU:s beslutsamhet att fortsätta att kraftfullt främja och skala upp insatser för jämställdhet, strid alla former av diskriminering och strävar efter att eliminera rasism, som bygger på EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025.

Rådet betonar att EU kommer att fortsätta att ta en ledande roll när det gäller mänskliga rättigheter initiativ och betona frågor om mänskliga rättigheter interaktiva dialoger och allmänna debatter och uppmanar alla partners att gå med i ansträngningarna för att upprätthålla och främja mänskliga rättigheter globalt och att bygga starkare partnerskap.

Annons

EU kommer att fortsätta att arbeta med att stärka respekten för, samt skyddet och uppfyllandet av mänskliga rättigheter och kommer att fortsätta att samarbeta med alla regioner i världen, organisationer och relevanta intressenter för att uppnå dessa mål.

Rådets slutsatser om EU:s prioriteringar vid FN:s människorättsforum godkänns på årsbasis.

Rådets slutsatser om EU:s prioriteringar i FN:s människorättsforum 2024

Rådets slutsatser om EU:s prioriteringar i FN:s människorättsforum 2023 (pressmeddelande, 20 februari 2023)

Skydd och främjande av mänskliga rättigheter (bakgrundsinformation)

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend