Anslut dig till vårt nätverk!

Iran

"Rättegång mot iransk fängelsetjänsteman i Stockholm: Konflikt mellan opposition, regim har icke-internationell karaktär"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Under överklagandeprocessen angående livstidsstraffet som avkunnats av en lägre domstol till en före detta fängelsetjänsteman i den iranska regimen, kastades nytt ljus över den långvariga interna konflikten i Iran. Bevis som presenterades under förfarandet visade att det har pågått en kamp mellan motståndet och den styrande teokratin sedan 1981, skriver Shahin Gobadi.

Kenneth Lewis, advokaten som företräder flera målsägande i överklaganderättegången mot Hamid Noury, en före detta fängelsetjänsteman som anklagats för att ha deltagit i massakern på 30,000 1988 politiska fångar sommaren 20, hävdade att konfrontationen mellan People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/ MEK) och den iranska regimen inte utgör en internationell väpnad konflikt. Noury, hävdade han, borde ställas inför rätta för brott som begåtts under en icke-internationell väpnad konflikt. Lewis betonade att denna interna strid mellan MEK och de iranska myndigheterna började den 1981 juni XNUMX, med att fredliga protester, omfattande internerings- och massavrättningar utfördes av regimen, dämpades. Enligt uttalanden från Teheran-tjänstemän kvarstår konflikten till denna dag.

In the summer of 1988, under a fatwa from Ruhollah Khomeini, the founder of the country’s ruling theocracy, an estimated 30,000 political prisoners were systematically executed. This brutal crackdown targeted members of opposition groups, with approximately 90 percent of the victims identified as affiliates of the MEK. The mass executions spanned across over 100 prisons in Iran and were carried out with such haste that the victims were secretly buried in mass graves.

This grim period in Iran’s history saw one of the most profound atrocities against humanity since the end of World War II, as described by dozens of eminent international jurists.

Ebrahim Raisi, the current president of Iran’s regime, was at that time a deputy prosecutor in Tehran. Notably, he served on the ‘death commission’ in Tehran, infamously known for its role in sanctioning the executions. His direct involvement in this atrocity has been noted and condemned.

I kölvattnet av dessa händelser har uppmaningen till ansvarsskyldighet genljudat i det internationella rättssamfundet, med många uppskattade jurister som kräver att iranska tjänstemän, särskilt Ebrahim Raisi, ska ställas inför rätta för sitt deltagande i massakern 1988. Denna uppmaning till rättvisa understryker det globala samfundets engagemang för att se till att sådana allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna varken glöms bort eller avfärdas.

Noury, som är medlem av Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), tjänstgjorde som assistent till den biträdande åklagaren vid Gohardasht-fängelset i Karaj, väster om Teheran. Han var inblandad i det direkta utförandet av massavrättningarna 1988 i både Gohardasht och det ökända Evin-fängelset. Hans inblandning i dessa händelser har fört honom i fokus för internationella rättsliga förfaranden, vilket återspeglar de pågående ansträngningarna att ta itu med tidigare grymheter.

Annons

Noury was detained at Arlanda Airport in Stockholm on November 9, 2019, as he arrived in Sweden. The Swedish authorities arrested Noury based on the principle of “universal jurisdiction,” citing his alleged involvement in the 1988 mass execution.

Under den första rättegången, som inleddes den 10 augusti 2021 och sträckte sig över 92 sessioner, dömdes Noury ​​slutligen till livstids fängelse den 14 juli 2022, efter att ha befunnits skyldig. Detta markerade ett historiskt prejudikat eftersom det var första gången en iransk regimtjänsteman hölls juridiskt ansvarig för massakern 1988.

Lewis betonade i sina juridiska argument att den långvariga konflikten mellan det iranska motståndet och den iranska regimen började 1981, med fokus på frågor om demokrati och de iranska medborgarnas mänskliga rättigheter. Han hävdade att detta var en intern, icke-internationell konflikt, som fortsätter till denna dag. Dessutom tillbakavisade Lewis anklagelserna om att MEK:s nationella befrielsearmé i Iran hade engagerat sig med iranska regimens styrkor med hjälp från den irakiska armén, och avfärdade sådana påståenden som propaganda som spridits av den iranska regimen.

Lewis pointed out that the Iranian regime’s narrative, which portrays the MEK as having been supported by the Iraqi army in their operations, is perpetuated by individuals presenting themselves as experts with ties to Tehran. One such individual is Rouzbeh Parsi, who was recently revealed to be part of the “Iranian Experts Initiative” and had active communications with the Iranian Ministry of Foreign Affairs, consistently echoing Tehran’s stance in his writings and analyses. Parsi has not denied these connections.

Further challenging Tehran’s narrative, the veteran Swedish attorney cited a written statement by Ambassador Lincoln Bloomfield, a former US Assistant Secretary of State, who testified before the US Congress in 2011. Mr. Bloomfield’s statement stated unequivocally that at no time during the Iran-Iraq war, including during the “Eternal Light” operation carried out by the NLA, did Iraqi military forces participate in operations with or alongside the MEK forces.

To substantiate the MEK’s autonomy, Lewis presented a document from December 9, 2002, issued by the Iraqi authorities to the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC). This document clearly stated that the MEK’s facilities in Iraq were not under Iraqi control. The document declared, “The facilities belonging to the People’s Mojahedin are under the authority of this organization without the interference of the Iraqi government,” reinforcing the position that the MEK operated independently of Iraqi government oversight.

I sin presentation för domstolen lade Mr. Lewis fram ett stort antal bevis som syftade till att fastställa MEK:s oberoende från irakiskt inflytande och förstärka argumentet att den interna väpnade konflikten i Iran fortsatte efter 1988.

Lewis, som fungerar som juridisk rådgivare för flera MEK-medlemmar som överlevde massakern 1988 och som nu bor i Ashraf 3 – en enklav i Albanien som hyser tusentals MEK-medlemmar – lade fram dokument för att illustrera MEK:s ekonomiska självständighet, särskilt under hela tiden. när dess medlemmar var baserade i Irak.

Viktiga bevis var två bankhandlingar som Lewis presenterade under rättegången. Dessa dokument beskrev finansiella transaktioner där MEK överförde en summa på 8 miljoner dollar från den schweiziska kreditbanken till den irakiska regeringen. I utbyte skulle MEK ta emot irakiska dinarer för deras driftskostnader inom landet. Denna finansiella aktivitet, enligt Lewis, understryker MEK:s oberoende från den irakiska staten.

The sensitivity of the Tehran regime to this trial was highlighted by Lewis. The case of Noury and his conviction have attracted significant attention and provoked discussions at the highest levels of government. This includes dialogue between Iran’s foreign minister and senior officials from Sweden, including the Swedish foreign minister, demonstrating the case’s diplomatic significance and its potential implications for international relations.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend