Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Kommissionen godkänner 450 miljoner euro italienskt statligt stödsystem för att främja investeringar i jordbrukssektorn

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt, i enlighet med EU:s regler för statligt stöd, ett italienskt program på 450 miljoner euro för att stödja jordbrukssektorn genom att främja investeringar relaterade till primär jordbruksproduktion, samt till bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter.

Systemet kommer att vara öppet för företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion och bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter i Italien. Inom ramen för åtgärden, som löper fram till den 31 december 2025, kommer stödet att ha formen av subventionerade lån och täcka upp till 80 % av de stödberättigande kostnaderna.

Syftet med programmet är att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft och motståndskraft genom att främja projekt relaterade till bl.a. i) uppförande, förvärv eller förbättring av fast egendom. (ii) Inköp av maskiner och utrustning. och (iii) köp, utveckling eller användning av IT-lösningar.

Kommissionen bedömde ordningen särskilt enligt EU:s regler om statligt stöd Artikel 107 (3) (c) EUF-fördraget, som tillåter medlemsländer att stödja utvecklingen av viss ekonomisk verksamhet under vissa villkor, och 2022 Riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorerna och på landsbygden. Kommissionen fann att systemet är nödvändigt och lämpligt att uppmuntra relevanta investeringar i jordbrukssektorn. Vidare fann kommissionen att systemet är proportionell eftersom den är begränsad till det minsta nödvändiga och kommer att ha en begränsad inverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. På denna grundval godkände kommissionen den italienska ordningen enligt EU:s regler om statligt stöd.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.107521 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend