Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Ny verktygslåda för att mildra utländsk inblandning i forskning och innovation

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har publicerat en toolkit om hur man kan mildra utländsk inblandning i forskning och innovation. Utländsk inblandning uppstår när verksamhet utförs av eller på uppdrag av en främmande statlig aktör, som är tvångsmässigt, förtäckt, vilseledande eller korrumperande och som strider mot EU:s suveränitet, dess värderingar och intressen. Verktygslådan beskriver bästa praxis för att stödja EU:s högre utbildningsinstitutioner och forskningsutförande organisationer i att värna om deras grundläggande värderingar, inklusive deras akademiska frihet, integritet och institutionella autonomi, samt att skydda sin personal, studenter, forskningsresultat och tillgångar.

Den innehåller en lista över möjliga begränsningsåtgärder som kan hjälpa forsknings- och innovationsorganisationer att utveckla en heltäckande strategi, skräddarsydd efter deras behov, för att hantera risker och utmaningar från utlandet. Dessa åtgärder fokuserar på fyra områden: värderingar, styrning, partnerskap och cybersäkerhet. Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomskommissionär Mariya Gabriel sa: "Tillsammans med medlemsländerna och forsknings- och innovationspartners över hela Europa har vi utvecklat en användbar verktygslåda som hjälper oss att skydda våra grundläggande värderingar, viktiga forskningsrön och intellektuella tillgångar. Att öka medvetenheten och implementera förebyggande åtgärder är nyckeln till att tackla hot om utländsk intrång som riktar sig mot kritiska sårbarheter och sträcker sig över alla forskningsaktiviteter, vetenskapliga domäner, forskningsresultat, forskare och innovatörer.” 

Den icke-uttömmande listan över möjliga begränsningsåtgärder som publiceras idag föreslår ett heltäckande tillvägagångssätt för forsknings- och innovationsaktörer för att motverka utländsk inblandning, från medvetenhetshöjande och förebyggande åtgärder till effektiva svar, återhämtning och uppbyggnad av motståndskraft mot framtida hot. Matar in i Politisk agenda för det europeiska forskningsområdet åtgärder för akademisk frihet har kommissionen skapat verktygslådan tillsammans med medlemsländerna och forsknings- och innovationspartners. Mer information finns tillgänglig här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend