Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

EU: s tillgång till finansiering Dagar: Att hjälpa till att forma en SME-vänliga finansmarknaden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Hand greift nach EuroscheinenKredittillgången för icke-finansiella företag i euroområdet är nu på sin lägsta nivå sedan början av kreditåtstramningen, enligt den senaste siffror från Europeiska centralbanken. Small- and medium-sized enterprises, on which the EU relies for 85% of new jobs in the private sector, are particularly badly affected by this decline as they cannot invest or extent their businesses as long as conditions for credits remain so difficult. Therefore, the European Commission is taking action to rapidly bridge the market gap in the provision of SME financing by providing €3.5 billion of additional funding for SMEs each year from 2014 to 2020, using the new Competitiveness of Enterprises and SMEs programme (COSME). For COSME to be successful is it vital that an effective partnership between EU institutions and the financial organisations that provide SMEs with access to credit is created. This is why Commssion Vice-President Antonio Tajani, commissioner for enterprise and industry, will launch today (18 October) in Rome a series of events – EU Access to Finance Days – to explain how COSME’s new financial instruments will work and to encourage reputable financial market operators to become COSME intermediaries.

EU Access to Finance Days kommer att anordnas i alla EU:s huvudstäder från hösten 2013 till slutet av 2014. Nästa evenemang kommer att vara i Vilnius, Litauen den 5 november 2013.

Prominent speakers at today’s “Access to Finance Day” in Rome include Flavio Zanonato, Italian Minister of Economic Development; Dario Scannapieco, Vice-President of the European Investment Bank; Luigi Federico Signorini, Vice-Director-General of the Bank of Italy; Giovanni Sabatini, Director-General of the Italian Banking Association; Aurelio Regina, Vice-President of Confindustria; and Richard Pelly, CEO of the European Investment Fund. The event will also present the SME-focused activities of the European Investment Bank and other EU programmes that support SMEs.

Mer information om EU Access to Finance Days.

Vad är det nya COSME-programmet? Vad kommer den att erbjuda små och medelstora företag?

Vicepresident Tajani underströk idag att programmet för konkurrenskraft för företag och små och medelstora företag (COSME), som kommer att pågå mellan 2014 och 2020, är ​​det första Europeiska kommissionens program någonsin som uteslutande är tillägnat att stödja små och medelstora företag. COSME är först och främst ett instrument för att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag, stödja deras internationalisering och förbättra deras tillgång till marknader.

COSME will largely continue the successful activities of the current Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), but aims to better respond to SMEs’ needs, by targeting the more vulnerable categories of small businesses that are currently underserved by the market.

Annons

60% of COSME’s estimated budget of €2.3 bn will be dedicated to financial instruments, providing guarantees and venture capital, with the aim of encouraging the flow of credit and investment into the SME sector. COSME will provide a guarantee facility for SME loans of up to €150 000, with a focus on SMEs that would otherwise have difficulty accessing finance. COSME’s equity facility will stimulate the supply of venture capital, with a particular focus on the expansion and growth phase of SMEs.

COSME support will be delivered to SMEs via reputable financial intermediaries in participating countries – such as banks, leasing companies, mutual guarantee societies or venture capital funds – in order to ensure that credit is as easy to access as possible. In order to cater for the diversity of the SME financing market in Europe, COSME will allow financial intermediaries to create individual products that best suit the needs of SMEs in their particular market.

COSME-budgeten kommer också att bibehålla många av samma framgångsrika program som redan finns, inklusive samfinansiering av European Enterprise Network, med sina mer än 600 kontor i och utanför EU. COSME kommer också att stödja internationalisering av små och medelstora företag, Erasmus för unga entreprenörer, utbildning i entreprenörskap, IPR Helpdesk och minskning av administrativa bördor.

Se hela intervjun med VP Tajani

What are COSME’s expected impacts?

Effekten av programmet kommer att bli enorm. COSME-stödda finansiella instrument bör resultera i en årlig ökning på 3.5 miljarder euro i ytterligare utlåning till och/eller investeringar i EU-företag. Varje år förväntas COSME bidra till en ökning av EU:s BNP på 1.1 miljarder euro och hjälpa 40 000 företag att skapa eller rädda 30 000 jobb och lansera 1 200 nya affärsprodukter, tjänster eller processer.

Typisk mottagare av små och medelstora företag: Mindre än 10 anställda, 65 000 euro kredit beviljat

Under the previous European Commission programme to support competitiveness (CIP), loan guarantees were used to stimulate lending to entrepreneurs or small enterprises that normally would not have sufficient collateral to obtain a loan. Ninety percent of the 220 000 SMEs from across Europe that were CIP’s beneficiaries up to the end of 2012 had 10 or fewer employees; precisely the category that finds it most difficult to obtain a loan. But thanks to CIP, the average guaranteed loan these small companies received was about €65 000. By the end of December 2012, CIP’s financial instruments had mobilised over €13 billion in loans and more than €2.3 billion in venture capital. Comparable benefits will be achieved under COSME, slighted moderated by the fact that COSME will particularly target SMEs that without its support would have difficulty in accessing external finance.

Accessing financing ‘extremely difficult’ for SMEs

Surveys show that the EU’s SMEs are to a very large extent dependent on bank loans for their external financing and that they have very few alternatives: 30% of companies are using bank loans and 40% bank credit lines or overdraft facilities. For 63% of SMEs bank loans are also the most preferable external financing solution to realise firms’ growth ambitions. In the economic downturn banks have become more risk-averse, asking for higher risk margins and offering more demanding conditions. Difficult access to credit is among the top concerns (15%) of SMEs: according to the senaste undersökningen av Europeiska kommissionen fick ungefär en tredjedel av små och medelstora företag inte den finansiering de hade planerat för. Det senaste Europeiska centralbankens (ECB) uppgifter tyder på att den totala utlåningen till den icke-finansiella privata sektorn är fortsatt svag.

Varför vi behöver ett specifikt program för att stödja finansiering av små och medelstora företag

Trots sin betydelse för ekonomin står små och medelstora företag inför särskilda utmaningar när det gäller tillgång till finansiering, främst på grund av informationsasymmetri. Även om små och medelstora företag kan bygga starka affärsmodeller för att skapa och expandera sina verksamheter, tenderar långivare att vara dåligt rustade att bedöma riskerna förknippade med små och medelstora företags affärsmodeller och tenderar att ta till lånebeslut som enbart baseras på balansräkningssiffror. Men många små och medelstora företag har inte tillräckligt starka balansräkningar för att uppfylla kriterierna för godkännande av banklån, särskilt om värdet av det små och medelstora företaget innehas i immateriell egendom, en sund kundbas eller andra medel som inte kan fångas upp i finansiell rapportering.

Konsekvenserna av skuldkrisen har också oproportionerligt påverkat utlåningen till små och medelstora företag. Jämfört med större företag har små och medelstora företag alltid haft strukturella problem när det gäller tillgång till finansiering. Men dessa problem har förvärrats av finanskrisen. Under de senaste två åren, enligt statistik från ECB, fick nästan en tredjedel av de små och medelstora företag som ansökte om banklån avslag eller fick mindre än de begärde.

Finansiella mellanhänder är en livsviktig livlina

The EU uses both legislation and the limited EU budget to counteract the current overwhelming reluctance to invest in and lend to SMEs. Two general approaches are taken, first to support the provision of SME loans – thus improving access to credit – and second to stimulate investment in SMEs, for example via co-investments with venture capital funds.

Tillgången till kredithjälp kanaliseras genom utvalda finansiella mellanhänder. Dessa inkluderar banker, uthyrare, ömsesidiga garantiföreningar, mikrofinansieringsleverantörer och riskkapitalfonder. EU garanterar en del av de risker de tar och erfarenheten visar att deltagande i EU:s tillgång till finansieringsprogram innebär att de ger fler lån till små och medelstora företag än de skulle göra annars. Detta tillvägagångssätt ger också en hög hävstångseffekt: CIP-programmet fann att varje 1 euro som spenderades av EU på garantier som används av finansiella mellanhänder som ger lån till små och medelstora företag resulterade i att 30 euro gjordes tillgängliga för det stödmottagande företaget.

Apart from this multiplier effect, using financial intermediaries also offers other benefits: a policy impact, as participating financial intermediaries subscribe to strong SME credit enhancing conditions and therefore contribute to the pursuit of EU policies; and also access to institutional “know-how” in the form of the existing expertise of financial intermediaries.

Hur kommer finansieringen av små och medelstora företag annars att stödjas av EU?

COSME kommer att kompletteras med finansiering för forsknings- och innovationsdrivna företag inom Horisont 2020-programmet.

Många åtgärder kommer också att genomföras av EIB-gruppen (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) samt kommer att tillhandahållas inom ramen för europeiska struktur- och investeringsfonder eller under programmet för sysselsättning och social innovation och kommer att vara kopplade till särskilda politiska mål.

Avtalet om Basel III kommer att säkerställa fortsatta banklån till små och medelstora företag

Europeiska kommissionen har också föreslagit lagstiftning för att förbättra effektiviteten på finansmarknaderna. Enighet har nåtts om översynen av kapitalkravsdirektivet, Basel III (se MEMO / 13 / 338).

Det nya ramverket kommer att göra bankerna mer solida. För att säkerställa ett lämpligt kreditflöde till små och medelstora företag i den nuvarande svåra ekonomiska situationen kommer de nya reglerna att införa en minskning av kapitalkraven för bankexponering mot små och medelstora företag, genom tillämpning av en stödfaktor på 0.76. Detta kommer att ge kreditinstituten ett lämpligt incitament att öka den tillgängliga krediten till små och medelstora företag. Den bättre finansiella stabiliteten hos våra banker, som Basel III siktar på, kommer därför inte att leda till kreditrestriktioner för de flesta småföretag.

Bättre integration av riskkapitalmarknaden

En förordning om europeiska riskkapitalfonder antagen i april 2013 (FÖRORDNING (EU) nr 345 / 2013) kommer att göra det möjligt för riskkapitalister att verka mer effektivt inom EU. Med hjälp av ett europeiskt pass kan fondförvaltare marknadsföra sina fonder över hela EU. Detta kommer att underlätta gränsöverskridande penninginsamling och skapa en verklig inre marknad för riskkapitalfonder.

Se även MEMO / 13 / 209.

Förbättra små och medelstora företags tillgång till kapitalmarknader

Genom att hjälpa till att locka fler privata investeringar försöker Europeiska kommissionen också utveckla ett ramverk för effektiv, diversifierad och förbättrad långsiktig finansiering för små och medelstora företag. En av lösningarna är att förbättra små och medelstora företags tillgång till kapitalmarknader: investerare skulle kunna uppmuntras att göra fler investeringar i små och medelstora företag genom mer synliga små och medelstora företags marknader och mer synligt noterade små och medelstora företag och medelstora företag.

Två nya förslag för att locka investerare genom mer synliga små och medelstora företag och mer synliga börsnoterade små och medelstora företag:

 • Ett förslag till direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) för att stödja utvecklingen av aktiemarknader specialiserade på små och medelstora företag. (ser IP / 11 / 1219 och MEMO / 11 / 716)
 • Ett förslag till ändring av transparensdirektivet för att ge bättre information om listade små och medelstora företag.

EU:s åtgärder hittills för att öka utlåningen till små och medelstora företag

As at 31 December 2012, the EU’s Competitiveness and Innovation Framework Programme had mobilised more than €15 billion to finance SMEs.

 1. Med en budget på 1.1 miljarder euro har CIP-programmet redan hjälpt till att mobilisera över 16 miljarder euro till små och medelstora företag över hela Europa.
 2. garantifacilitet för små och medelstora företag (SMEG); tack vare sina garantisystem har CIP redan hjälpt över 220 000 små och medelstora företag att få tillgång till över 13 miljarder euro i lån.
 3. Den snabbväxande och innovativa SME-faciliteten (GIF): CIP-finansierade investeringar i riskkapitalfonder, stödde redan investeringar i över 300 snabbväxande små och medelstora företag på mer än 2.3 miljarder euro.

Hur CIP fungerar

CIP-programmet (pågår från 2007-2013) har hjälpt små och medelstora företag att hitta finansiering som de behöver för att driva, utveckla eller växa i olika utvecklingsstadier.

CIP syftar till att göra finansieringen för små och medelstora företag enklare genom att utveckla den mest relevanta kanalen för extern finansiering av små och medelstora företag: ett banklån. Detta är av största vikt för de allra flesta små och medelstora företag. Programmet tillhandahåller också åtgärder inriktade på de särskilda behoven hos små och medelstora företag med hög tillväxtpotential, för vilka aktieinvesteringar kan vara en lämpligare finansieringskälla.

De finansiella CIP-instrumenten förvaltas av Europeiska investeringsfonden genom nationella och regionala finansiella mellanhänder (t.ex. banker och riskkapitalfonder) i medlemsländerna.

Programmets arkitektur mobiliserar finansiella institutioner för att tillhandahålla ytterligare finansiering till små och medelstora företag.

Lånegarantier: EU-stödda lån tillgängliga för små och medelstora företag

 1. Yngre och mindre företag är mer benägna att bara få en del av den finansiering de begärt från låneinstitutet (finansiell mellanhand), och i många fall att bli avvisat direkt. Stöd finns i form av lån med stöd av EU.
 2. Garantier som erbjuds banker ger små och medelstora företag tillgång till banklån
 3. inom ramen för SME Guarantee Facility (SMEG) kan ett låneinstitut få EU-garanti om det avser att låna ut till små och medelstora företag. Med en EU-garanti kan banken låna ut till mer riskfyllda kategorier av kunder (unga företag, entreprenörer utan kredithistorik, tillräckliga säkerheter, etc.) eller helt enkelt låna ut mer till små och medelstora företag.

Förbättrad tillgång till aktiefinansiering

 1. Småskaliga, höginnovativa företag innebär en riskkategori som sällan kan accepteras av traditionella finansleverantörer och som sådana behöver ett skräddarsytt stöd – annat än banklån.
 2. Hälften av CIP-resurserna som ägnas åt små och medelstora företags tillgång till finansiering investeras av Europeiska investeringsfonden i riskkapitalfonder som i sin tur investerar i nystartade företag och små och medelstora företag med hög tillväxtpotential.
 3. Den snabbväxande och innovativa SME-faciliteten (GIF) tillhandahåller kapital – vanligtvis i storleksordningen miljoner euro – till innovativa små och medelstora företag i olika utvecklingsstadier.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend