Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Ändrings EU: s budget för att täcka forskning, utbildning, stöd till företag och sammanhållningspolitik

DELA MED SIG:

publicerade

on

commission_eu_budgetKommissionen föreslår att 2014 års nivå för betalningsbemyndiganden ska ökas med 4.738 miljarder för att täcka rättsliga skyldigheter inom forskning och innovation, utbildning och stöd till små och medelstora företag. Högre ersättningskrav från medlemsländer inom sammanhållningspolitiken måste åtgärdas liksom den svåra situationen i Ukraina. Kommissionen föreslår att man använder icke tilldelade marginaler under betalningstaket och utnyttjar det särskilda instrumentet, Contingency Margin1. Nettokostnaden för medlemsländerna kommer dock att bli betydligt lägre, 2.165 miljarder, eftersom kommissionen kommer att lösa in mer än 1.5 miljarder i ytterligare intäkter, främst från konkurrensböter samt mer än 1 miljard till följd av genomförandet av 2013 års budget.

Förslaget till ändringsbudget 3 tar upp behovet av ytterligare betalningar för EU-program som har förstärkts för att stödja Europas ekonomiska återhämtning, tillväxt och sysselsättning: Horizon 2020 (forskning), ungdomssysselsättningsinitiativet, Erasmus + (utbildning), Cosme (stöd till företag). Dessutom har flera rättsakter antagits efter antagandet av 2014 års budget och kräver fler betalningsbemyndiganden. Slutligen kräver vissa andra program en påfyllning för att täcka det senaste årets krav.

Förslaget omfattar också Sammanhållningspolitiken politiken~~POS=HEADCOMP som vissa 3.4 miljarder krävs för att möta ovanligt höga ersättningskrav från medlemsländer, liksomuppport-paket till Ukraina (250 miljoner för att täcka betalningen av den första delbetalningen i juni 2014.

Förslag till ändringsbudget 3 i detalj (i m)

Betalningsbemyndiganden
av MFF Heading

Slutlig budget 2013

Röstad budget 2014

Annons

DAB 3

Föreslagen höjning jämfört med 2014 års budget

Användning av ej tilldelad marginal 2014

Användning av beredskapsmarginal

Totalt

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och jobb

12,778

11,441

305

282

587

5.1%

1b

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

56,350

50,951

3,395

3,395

6.7%

2

Hållbar tillväxt: Naturresurser

57,814

56,459

6

100

106

0.2%

3

Trygghet och medborgarskap

1,894

1,677

4

global Europe

6,967

6,191

401

250

651

10.5%

5

Administration

8,418

8,406

6

kompensation

75

29

Totalt

144,295

135,155

711

4,027

4,738

3,5%

Varav rubrikerna 1a, 2 och 4

77,559

74,091

711

632

1,343

1,8%

Detta är det tredje förslaget till ändring av 2014 års budget.

Förslag till ändringsbudget 1 antogs i februari 2014 och påverkade inte budgetens totala storlek (ombildning av överenskomna belopp inom den röstade budgeten).

Förslag till ändringsbudget 2 antogs i maj 2014 och täckte överskottet från 2013 års budget (1 miljard euro)

Webbplatsen för EU-budgeten

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend