Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ska genomföras

DELA MED SIG:

publicerade

on

indexSmakämnen EU-direktiv 2011 / 24 / EU om patienters rättigheter i gränsöverskridande hälso- och sjukvård träder i kraft den 25 oktober 2013. European Patients Forum (EPF) har tagit fram en uppsättning av rekommendationer att vägleda de nationella myndigheterna och organen för att säkerställa att detta direktiv medför påtagliga fördelar för patienter och hälso- och sjukvård.

För första gången är rätten för patienter i Europa att söka sjukvård i ett annat medlemsland och få ersättning för det tydligt fastställd i en rättslig ram. Denna rätt fanns redan innan detta direktiv antogs, men den gällde endast förhandstillstånd eller oförutsedd medicinsk behandling. det fanns ingen garanti för att kostnaden för sjukhusvård skulle täckas.

"Även om den slutliga kompromissen inte uppfyllde vår ambitiösa vision, är den fortfarande en viktig milstolpe för patienterna", kommenterade EPF-direktör Nicola Bedlington. "Mycket beror nu på hur direktivet implementeras av medlemsstaterna eftersom många av bestämmelserna är frivilliga eller lämnar utrymme för tolkning av dem. Vi kommer därför att anordna olika konferenser om detta ämne för att uppmuntra nationella patientorganisationer att fullt ut utnyttja möjligheterna”, tillade hon.

Smakämnen första i raden av konferenser planeras den 9-11 december i Bryssel med representanter för patientorganisationer från Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike och Belgien.

EPF välkomnade skapandet av nationella kontaktpunkter (NCP) för information. Antalet och den exakta formen de kommer att anta är återigen upp till medlemsstaten att bestämma. Det krävs också att de ska rådfråga patientorganisationer men inte hur man gör det.

”Vi rekommenderar att patientgrupper proaktivt informeras om nationella kontaktpunkters etablering och att de engageras regelbundet redan från början av processen. Detta kommer att vara nyckeln till att säkerställa att den tillhandahållna informationen möter patienternas verkliga behov och tillhandahålls i ett format som är användarvänligt och tillgängligt, säger EPF:s seniorpolitiska rådgivare Kaisa Immonen-Charalambous.

Patientorganisationer kan bidra till att de nationella kontaktpunkterna drivs effektivt genom att säkerställa effektiv spridning av information till gräsrotsnivå. De kan vidare engagera sig proaktivt genom att ta kontakt med relevanta ministerier och parlament för att se till att föreslagna lagar om till exempel ersättning är patientvänliga samt uppmana nationella regeringar att inrätta ett system för ”direktbetalningar” enligt artikel 9.

Annons

En stor del av värdet av direktivet låg i den rättsliga grund som det gav för utökat europeiskt samarbete inom nyckelområden inom hälso- och sjukvården såsom hälsoteknikbedömning, e-hälsa, sällsynta sjukdomar och hälso- och sjukvårdskvalitets- och säkerhetsstandarder. Vi rekommenderar att patientorganisationer tar dessa initiativ inom sina nationella samhällen för att förespråka högkvalitativ sjukvård för alla patienter, oavsett om de är hemma eller utomlands.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend