Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Europeiska socialfonden: miljoner € 400 för att öka tillväxt och sysselsättning i Danmark

DELA MED SIG:

publicerade

on

logo_togetherfse_enEuropeiska kommissionen har idag (5 augusti) antagit det danska nationella operativa programmet för genomförandet av Europeiska socialfonden under perioden 2014-2020. Detta program beskriver prioriteringarna och målen för att spendera 400 miljoner euro (varav över 200 från EU:s budget), eller cirka 3 miljarder DKK, för att bidra till att stärka den ekonomiska tillväxten i alla danska regioner och till att uppnå EUROPA2020 mål smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

"Jag gratulerar varmt de danska myndigheterna för det goda arbete som har gjort det möjligt för oss att snabbt anta Europeiska socialfondens första operativa program för perioden 2014–2020. Vi har nu färdplanen för att använda ESF-finansiering på bästa sätt i landet. ESF kommer att bidra till att hjälpa människor att förbättra sina färdigheter och starta eget företag och på så sätt öka sysselsättningen och produktiviteten,” sa kommissionären för sysselsättning, sociala frågor och integration László Andor.

Den 5 maj 2014 antog kommissionen partnerskapsavtalet med Danmark, som lägger grunden för användningen av alla europeiska struktur- och investeringsfonder i landet 2014-20 (IP / 14 / 51). Danmark var det första medlemslandet som fick sitt partnerskapsavtal. ESF står för 50 % av det totala antalet Anslag från sammanhållningspolitiken till Danmark.

Det totala ESF-anslaget kommer att fördelas på följande fyra prioriteringar:

  • Yrkesutbildning och högre utbildning: 150.3 miljoner euro kommer att ägnas åt att öka antalet deltagare i yrkesutbildning, bland både ungdomar och vuxna;

  • Företagande och skapande av arbetstillfällen: 144.7 miljoner euro kommer att ägnas åt åtgärder som syftar till att öka egenföretagandet och sysselsättningen i ESF-stödda företag;

  • Inkludering genom utbildning och sysselsättning: 80.1 miljoner euro kommer att hjälpa dem som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden att hitta ett jobb. Detta belopp representerar de 20 % som måste reserveras för social integration, och;

    Annons
  • Gränsöverskridande rörlighet: 5.6 miljoner euro kommer att finansiera åtgärder för att förbättra arbetskraftens rörlighet över gränserna.

There will be a strong regional approach, since the use of the ESF will be tailored to the specific needs of the different Danish regions. Denmark’s Rregionala tillväxtforum kommer att besluta om de faktiska projekt som ska stödjas, i enlighet med de fyra prioriteringar som anges ovan.

Bakgrund

Smakämnen Europeiska socialfonden (ESF) plays a fundamental role in supporting member states’ investment in human capital and thereby in strengthening the competitiveness of the European economy as it is emerging from the crisis. Every year the ESF assists över 15 miljoner människor genom att hjälpa dem att uppgradera sina färdigheter, underlätta deras integration på arbetsmarknaden, bekämpa social utslagning och fattigdom och förbättra effektiviteten i offentliga förvaltningar.

In 2014-2020, for the first time in the history of EU Cohesion Policy, a minimum budget representing at least 23.1% (at EU level) within Cohesion Policy funding has been allocated to the ESF – see MEMO / 14 / 84.

Mer information

Europeiska socialfondens webbplats
László Andors hemsida
Följ László Andor på Twitter
Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria e-postmeddelande nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend