Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

EU inför slutgiltiga åtgärder på kinesiska solpaneler och bekräftar företag med kinesiska sol exportörer panel

DELA MED SIG:

publicerade

on

UGX8PZEqRådet stödde idag (2 december) kommissionens förslag om att införa slutgiltiga antidumpnings- och antisubventionsåtgärder på import av solpaneler från Kina. Tullarna kommer att gälla i två år från och med den 6 december 2013. Samtidigt bekräftade kommissionen sitt beslut om att godta åtagandet med kinesiska solpanelsexportörer som tillämpats sedan början av augusti.

Införandet av slutgiltiga åtgärder måste ses i samband med den vänskapliga lösning som nåddes med Kina som resulterade i åtagandet. Detta åtagande, som tillämpades som en del av antidumpningsförfarandet, bekräftas nu och har utvidgats till att omfatta antisubventionsförfarandet. Följaktligen kommer de slutliga antidumpnings- och antisubventionstullsatserna endast att gälla för den export från Kina som inte uppfyller villkoren i åtagandet. De kinesiska exportörer som deltar i åtagandet är befriade från att betala antidumpnings- och antisubventionstullarna.

Bakgrund

Besluten kom efter en femton månader lång utredning för antidumpningsärendet och 13 månader lång utredning för antisubventionsärendet, som inleddes i september 2012 respektive november 2012. Under dessa undersökningar fann kommissionen att kinesiska företag sålde solpaneler i Europa till långt under sina normala marknadspriser och fick olagliga subventioner, vilket orsakade betydande skada för solpanelstillverkare i EU.

På utredningarna

Efter klagomål från industrin genomförde Europeiska kommissionen två parallella undersökningar rörande import av solpaneler från Kina, en antidumpningsundersökning och en antisubventionsundersökning.

Den 5 juni 2013 införde kommissionen provisoriska åtgärder i antidumpningsärendet. Den 2 augusti 2013 godtog kommissionen ett åtagande från majoriteten av kinesiska solpanelsexportörer.

Annons

Kommissionen nådde sina definitiva slutsatser om undersökningarna av antidumpning och antisubventioner för solpaneler och lade efter samråd med medlemsstaterna ett förslag till rådet om att införa slutgiltiga antidumpnings- och antisubventionsåtgärder för en period av två år.

Parallellt har beslutet att acceptera åtagandet bekräftats och uppdaterats, bland annat för att inkludera antisubventionsärendet i åtagandet och för att utvidga det till ytterligare några företag. Kommissionen fattade det slutliga beslutet om åtagandet med sikte på att det skulle träda i kraft samma dag som antidumpnings- och antisubventionsåtgärderna, den 6 december.

På beslutet

Tullarna, i kombination med åtagandet, förväntas stoppa den nedåtgående prisspiralen på solpaneler. Grön hållbar utveckling är bara möjlig med hållbara industrier. I detta avseende är stabiliserade priser viktiga inte bara för nuvarande produktion utan även framtida investeringsbeslut.

Dagens beslut bör också bidra till att skapa lika villkor för Europas industri för förnybar energi. Industrin är väsentlig för EU:s mål för förnybar energi. Orättvis handel med solpaneler hjälper inte miljön och är inte förenligt med en sund global solcellsindustri.

Mer information

Om prisåtagandet (2 augusti 2013):

MEMO / 13 / 729, 27 juli 2013

MEMO/13/730: Kommissionär De Guchts presskonferens om åtagandet den 29 juli 2013

Europeiska kommissionen accepterar åtagandet den 2 december 2013

Om antidumpningsundersökningen:

Pressmeddelande IP / 13 / 501: EU inför provisoriska antidumpningstullar på kinesiska solpaneler, 4 juni 2013

MEMO / 12 / 647: EU inleder antidumpningsundersökning om import av solpaneler från Kina, 6 september 2012

Ytterligare dokument om EU:s antidumpningsutredning om import av solpaneler från Kina

Om antisubventionsutredningen: Pressmeddelande IP / 13 / 769

Mer om handelsförbindelserna mellan EU och Kina

Frågor och svar om antidumpningsförfaranden

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend