Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

EU: s utgifter på förnybar energi måste förbättringar av dess bidrag till politiska mål, säger EU: s revisorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

sol-fält-cc-Windwärts-Energ2011En rapport som publiceras i dag av Europeiska revisionsrätten (ECA) avslöjar att förbättringar behövs om EU-finansiering ska ge maximalt möjliga bidrag till att uppnå målet för 2020 för förnybar energi. EU-revisorerna undersökte om medel under den perioden hade allokerats till välprioriterade, kostnadseffektiva och mogna projekt för produktion av förnybar energi med rationella mål och i vilken utsträckning dessa medel hade uppnått goda resultat för att bidra till EU 2020-målet för energi från förnybara källor

"EU:s medlemsstater har satt upp ambitiösa mål för förnybar energi som kan stödjas avsevärt med EU-pengar endast om förbättringar av förvaltningen av utgiftsprogrammen görs, "anges Ladislav Balko, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten"Kommissionen måste också se till att de program som finansieras i medlemsstaterna är kostnadseffektiva."

Revisionsrätten fann att de granskade projekten gav resultat som planerat, och de flesta av dem var tillräckligt mogna och redo för genomförande när de valdes ut. Det förekom inga betydande kostnadsöverskridanden eller tidsförseningar i projekten, och produktionskapaciteten för förnybar energi installerades som planerat och i drift. Energiproduktionsresultaten uppnåddes dock inte alltid eller mättes inte korrekt. Den totala valutan för pengarna av stöd från sammanhållningspolitiken till projekt för produktion av förnybar energi har varit begränsat för att bidra till att uppnå EU 2020-målet för förnybar energi, eftersom: kostnadseffektivitet inte har varit den vägledande principen vid planering och genomförande av projekt för produktion av förnybar energi; och sammanhållningspolitikens fonder hade ett begränsat EU-mervärde.

Europeiska unionens råd har satt upp ett bindande EU-mål på 20 % i förnybar energi i slutlig bruttoenergiförbrukning till 2020, baserat på kommissionens färdplan för förnybar energi som fastställer en väg för att integrera förnybar energi i EU:s energipolitik och marknader.

Approximately € 4.7 billion was allocated for renewable energy by the EU Cohesion policy funds in 2007 – 2013.

European Court of Auditors (ECA) special reports are published throughout the year, presenting the results of selected audits of specific EU budgetary areas or management topics.This special report (No 6/2014) entitled “Cohesion policy funds support to renewable energy generation – has it achieved good results?” assessed whether good results had been achieved by the two most important funding sources among EU spending programmes for promoting renewable energy – the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund (Cohesion policy funds).

Revisionsrätten fann att de granskade projekten gav resultat som planerat. De flesta av dem var tillräckligt mogna och redo för implementering när de valdes ut. Det förekom inga betydande kostnadsöverskridanden eller tidsförseningar i projekten, och produktionskapaciteten för förnybar energi installerades som planerat och i drift. Energiproduktionsresultaten uppnåddes dock inte alltid eller mättes inte korrekt. Den totala valutan för pengarna av stöd från sammanhållningspolitiken till projekt för produktion av förnybar energi har varit begränsat för att bidra till att uppnå EU 2020-målet för förnybar energi, eftersom: kostnadseffektivitet inte har varit den vägledande principen vid planering och genomförande av projekt för produktion av förnybar energi; och sammanhållningspolitikens fonder hade ett begränsat EU-mervärde.

Annons

EU-revisorerna rekommenderar att:

  • Kommissionen ser till att framtida program för förnybar energi som samfinansieras av sammanhållningspolitiken styrs av principen om kostnadseffektivitet, inklusive undvikande av dödvikt. Program måste baseras på korrekt behovsbedömning, prioritering av den mest kostnadseffektiva tekniken (utan att man gör skillnad mellan sektorer för förnybar energi) och optimalt bidrag till EU:s mål för förnybar energi 2020. Lämpliga mål för produktion av förnybar energi i förhållande till budgeten samt urvalskriterier för projekt med fokus på kostnadseffektiviteten för energiproduktionsresultaten (för att undvika överkompensation av projekt) måste fastställas.

  • Kommissionen främjar medlemsstaternas upprättande av stabila och förutsägbara regelverk för förnybar energi i allmänhet, tillsammans med smidigare förfaranden för integrering av el från förnybar energi i näten. och

  • Medlemsstaterna bör fastställa och tillämpa, baserat på kommissionens riktlinjer, minimikriterier för kostnadseffektivitet som är anpassade till projektens omständigheter. De bör också öka sammanhållningspolitikens mervärde genom att förbättra genomförandet av projekt för förnybar energi samt övervakning och utvärdering och genom att bygga upp ett lager av uppmätta data om energiproduktionskostnader i alla relevanta sektorer för förnybar energi.

En kort videointervju med ECA-medlemmen som är ansvarig för rapporten och med ledaren för revisionsteamet finns tillgänglig på: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend