Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Framsteg nåddes i 3rd runda av EU-Japan handelsförhandlingar

DELA MED SIG:

publicerade

on

EuropeJapanTradeDeal.afp_rz

Den tredje omgången av frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Japan ägde rum veckan 21-25 oktober i Bryssel. Denna förhandlingsrunda fokuserade på att diskutera varje sidas förslag till texten till det framtida frihandelsavtalet.

I likhet med den första och andra förhandlingsrundan ägde diskussioner rum i arbetsgrupper som täckte följande områden: Handel med varor (inklusive marknadstillträde, allmänna regler, handelsåtgärder), tekniska handelshinder och icke-tariffära åtgärder, ursprungsregler , Underlättande av tull och handel, sanitära och fytosanitära åtgärder, handel med tjänster, investeringar, upphandling, immateriella rättigheter, konkurrenspolitik, handel och hållbar utveckling, andra frågor (allmänt och regulatoriskt samarbete, företagsstyrning och affärsmiljö, elektronisk handel, djurskydd) och tvistlösning.

Ett avtal mellan de två ekonomiska kraftstationerna förväntas öka Europas ekonomi med 0.6 till 0.8 % av dess BNP och kan skapa upp till 400.000 32.7 jobb. Det förväntas att EU:s export till Japan skulle kunna öka med 23.5 %, medan den japanska exporten till EU skulle öka med XNUMX %.

Nästa förhandlingsrunda kommer att äga rum i början av 2014.

Vad omfattas av förhandlingarna?

Förhandlingarna med Japan tar upp ett antal EU-problem, inklusive icke-tariffära hinder och ytterligare öppnande av den japanska marknaden för offentlig upphandling. Båda sidor strävar efter att ingå ett ambitiöst avtal som omfattar en progressiv och ömsesidig liberalisering av handeln med varor, tjänster och investeringar, samt regler om handelsrelaterade frågor.

Annons

The negotiations are based on the outcome of a joint scoping exercise, which the EU and Japan completed in May 2012. In the context of this exercise, both parties demonstrated their willingness and capacity to commit to an ambitious trade liberalisation agenda. The Commission has also agreed with Japan on specific ‘roadmaps’ for the removal, in the context of the negotiations, of non-tariff barriers as well as on the opening up of public procurement for Japan’s railways and urban transport market.

Med tanke på den betydelse avskaffandet av icke-tariffära hinder har för att uppnå lika villkor för europeiska företag på den japanska marknaden, kräver de förhandlingsdirektiv som antogs av rådet i november förra året att EU:s tullar och icke-tariffära hinder avskaffas i Japan. går hand i hand. De tillåter också EU-sidan att avbryta förhandlingarna efter ett år om Japan inte lever upp till sina åtaganden att ta bort icke-tariffära hinder. För att skydda känsliga europeiska sektorer kommer det också att finnas en skyddsklausul.

Vad har hänt hittills?

Vid toppmötet mellan EU och Japan i maj 2011 beslutade EU och Japan att inleda förberedelserna för både ett frihandelsavtal och ett politiskt ramavtal och uppgav att kommissionen på grundval av en framgångsrik omfattningsundersökning skulle söka det nödvändiga tillståndet från rådet för förhandlingar.

I maj 2012, efter ett år av intensiva diskussioner, kom kommissionen överens med Japan om en mycket ambitiös agenda för förhandlingar som omfattar alla EU:s prioriteringar för marknadstillträde. Den 18 juli 2012 bad Europeiska kommissionen EU:s medlemsstater om deras samtycke till att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Japan, vilket de gav den 29 november 2012.

Förhandlingarna inleddes officiellt den 25 mars 2013 av president Jose Manuel Barroso, president Herman Van Rompuy och Japans premiärminister Shinzo Abe. Den första förhandlingsomgången ägde rum den 15–19 april 2013 i Bryssel och den andra omgången den 24 juni–2 juli i Tokyo.

För mer information, klicka här.

SPEECH / 13 / 256: ‘Challenge and Opportunity: Starting the negotiations for Free Trade Agreement between the EU and Japan’ – Speech De Gucht at the EU-Japan Business Summit /Tokyo, Japan, 25 March 2013:

IP / 13 / 276: Gemensamt uttalande av Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och Japans premiärminister Shinzo Abe, 25 mars 2013,

Konsekvensanalys Frihandelsavtalet mellan EU och Japan, juli 2012.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend