Anslut dig till vårt nätverk!

Digitala ekonomin

Kroes applåderar lanseringen av Litauens nationella digitala Coalition

DELA MED SIG:

publicerade

on

Neelie Kroes, vice ordförande för EG med ansvar för Digital Agenda besöker det belgiska telecentret som drivs av Interface3.Vice ordförande Neelie Kroes (avbildad) välkomnade åtagandet från Litauens statliga utbildnings-, biblioteks- och digitala och IKT-sektorer för att öka digitala färdigheter och jobb i Litauen. Idag undertecknade 11 partnerorganisationer och föreningar ett samförståndsavtal som officiellt lanserar Litauens nationella digitala koalition i Vilnius kl. ICT 2013, Europas största digitala innovationsevenemang. Den litauiska koalitionen syftar till att minska bristen på IT-proffs, att uppmuntra utbildningsprogram via ett livslångt lärande, och att öka medvetenheten om vikten av digital läskunnighet och IKT-färdigheter.

MoUen undertecknades av Litauens Minister för transport och kommunikation Rimantas Sinkevičius, och företrädare för Litauens kommunala offentliga biblioteksförening, den IKT-föreningen Infobalt, Vilnius universitet, förening”Langas į ateitį" Lithuanian Computer Society och ECDL, Riksförbundet för distansutbildningar, Litauiska Lärarförbundet i datavetenskap, Kaunas University of Technology, den Utbildningsdepartementetoch Ministeriet för social trygghet och arbete.

Neelie Kroes sa: "Jag är säker på att den litauiska koalitionen kommer att bli en inspirerande modell för andra medlemsländer. Det finns ett enormt engagemang från partnerna och ett starkt politiskt stöd i Litauen och på EU-nivå. Koalitionen har en enorm uppgift och jag uppmuntrar dem att undersöka hur strukturfonderna, särskilt Europeiska socialfonden och Youth Employment Initiative, kan användas för att föra digital kompetens till Europas förlorade generation.”

Europas digitala ekonomi växer och vi förlitar oss på digitala verktyg och processer i våra dagliga liv, men denna enorma potential hämmas av en massiv bristande överensstämmelse mellan digital kompetens. I Litauen, liksom i många andra EU-länder, minskar antalet utexaminerade IKT samtidigt som företag och organisationer ropar efter IKT-specialister. Under 2015 kan det finnas så många som 900 000 lediga platser i EU om inte trenden vänds.

Kommissionen lanserade Stora koalitionen för digitala jobb för att ta itu med detta problem i mars 2013. Litauen är det andra EU-landet som formellt startar en nationell koalition, efter Polen som lanserade sin egen koalition i juli 2013 (se SPEECH / 13 / 598). Liknande nationella eller lokala koalitioner utvecklas också i ett tiotal medlemsländer. Hittills har 10 offentliga myndigheter, utbildningsanordnare, offentliga och privata arbetsförmedlingar, IT-företag och andra organisationer lovat stöd till den EU-omfattande stora koalitionen.

Den digitala kompetenskrisen diskuterades också av EU:s ledare vid Europeiska rådet den 25–26 oktober 2013. I synnerhet Rådet efterlyste att den stora koalitionen för digitala jobb stärks så att den kan hjälpa till att ta itu med bristande överensstämmelse mellan kompetens genom att stödja riktade system för arbetskraftsrörlighet och användningen av den nyutvecklade klassificeringen av Europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken

Bakgrund

Annons

Kommissionen leder ett partnerskap med flera intressenter för att ta itu med bristen på IKT-kunskaper och de flera hundra tusen lediga IKT-relaterade lediga platserna. Sedan starten i mars 2013 har Grand Coalition växt till 41 löften representerar en rad intressenter från industri, utbildning, den ideella sektorn och lokala initiativ. Nyligen genomförda utfästelser fokuserar till stor del på ungdomssysselsättning, som t.ex Du äger, ett nytt professionellt onlinenätverk för unga människor över hela Europa, som kommer att göra det möjligt för dem att använda sina befintliga onlineinnehållsskapande aktiviteter som bevis på deras latenta affärskunskaper och andra färdigheter, och därmed öka deras konkurrensfördelar och synlighet på arbetsmarknaden. En annan är Getbusy.gr, en gemensam ansträngning av grekisk industri, utbildnings- och utbildningsinstitutioner, nystartade företag och HR-byråer, som syftar till att utbilda 12,500 2014 ungdomar senast XNUMX i Grekland, öka deras entreprenörsfärdigheter såväl som deras lärande om ny teknik. Som ett resultat kommer det att bidra till att bekämpa den skenande ungdomsarbetslösheten i landet.

Litauens digitala nationella koalition lanserades kl ICT 2013 – Skapa Connect Grow, Europas största digitala innovationsevenemang anordnat av Europeiska kommissionen i samarbete med det litauiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2013.

Om den stora koalitionen för digitala jobb

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend