Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Gör Europas städer "smartare"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Langfang_Eco_Smart_City_Master_Plan_05_gallerivid en konferens idag (26 november) värd av Europeiska kommissionen, stadsledare, VD och civilsamhällets ledare diskuterade de åtgärder som skisseras i Smarta städer strategiska genomförandeplanen och hur man omsätter dem i praktiken. Kommissionen tillkännagav att den kommer att lansera en "inbjudan till Smart City och gemenskapsåtaganden" våren 2014 för att mobilisera arbetet med handlingsplanens prioriteringar. Planen är en del av Europas femte innovationspartnerskap.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, ansvarig för transport, sade: "Jag är mycket glad över att transportoperatörer, telekomföretag, fordonstillverkare, stadsplanerare, energiföretag och forskare samlas i ett rum för att diskutera framtiden för våra städer. Smart Cities-initiativet är ett utmärkt tillfälle att göra förändringar för mindre trafikstockningar och bättre affärsmöjligheter i våra städer. Vi måste fortsätta fart och gå från plan till handling nu. "

Kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, ansvarig för den digitala agendan, sade: "Framtiden för infrastruktur och stadsplanering kommer att baseras på att integrera IKT-system och använda stora data för att göra våra städer bättre att bo och arbeta. Vi måste basera dem nya system för öppna standarder för hårdvara, programvara, data och tjänster som detta europeiska innovationspartnerskap kommer att utveckla. "

Energikommissionär Günther H. Oettinger sa: "Det europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen handlar om att göra investeringar i hållbar utveckling i så många städer som möjligt. Att skapa lika partnerskap mellan städer och företag baserat på synergier mellan IKT, energi och mobilitet kommer att leda till projekt som gör en verklig skillnad i vår vardag. "

Kommissionen har för avsikt att göra tillgänglig cirka 200 miljoner € för Smart städer och samhällen Partnership i 2014-2015 budgetar Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogrammet, för att påskynda utvecklingen och förstora omfattningen av utbyggnaden av smarta städer lösningar. Det kommer också att finnas möjlighet att få tillgång till EU: s struktur och investeringsfonder.

Det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) i städer och samhällen fokuserar på de områden där IKT, energi och rörlighet överlappning, och identifierar de mest effektiva, gemensamma strategier och lösningar. Europeiska städer och regioner skiljer sig från varandra, men de har också många likartade behov som kan hanteras bäst genom en gemensam strategi. Det är där partnerskapet kan ge mervärde.

Partnerskaps samlar stadens ledning, företag och samhällsföreträdare och det ger dessa aktörer med ett forum där de kan identifiera, utveckla och distribuera innovativa lösningar och förverkliga dem. EIP på smarta städer och samhällen kommer att fokusera på hållbar rörlighet i städer, hållbara distrikt och byggd miljö och integrerade infrastrukturer och processer över energi, IKT och transport. Samarbetet har också identifierat arbete som skall utföras i samband med medborgarfokus och medborgare insikt, liksom utvecklingen av nya affärs- och finansieringsmodeller som bidrar till att leverera snabb utrullning av Smart City lösningar i stor skala.

Annons

Inbjudan för åtaganden som kommissionen meddelade på 26 november kommer att ge mervärde till de begår parterna genom ökad europeisk synlighet, en stor möjlighet att arbeta med andra på liknande ämnen och att skapa storskaliga investeringsprogram som kommer att driva omfattningen och hastigheten i innovation städer.

Varje stad, företag, förening, regering eller forskningsorgan uppmanas att följa rekommendationerna i den strategiska genomförandeplanen genom att utveckla egna initiativ och gör åtaganden på smarta städer från investeringar, nya samarbetsformer och dela resurser.

För mer information, klicka här.

Se MEMO / 13 / 1049

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend