Anslut dig till vårt nätverk!

Regionkommittén (ReK)

Regionkommitténs plenarsession i april: Ukraina, plastpåsar, energipolitik

DELA MED SIG:

publicerade

on

plast-matkassar-mtsofan-FickrUnder Regionkommitténs (ReK) plenarsession i april kommer ReK:s ordförande Valcárcel att få sällskap av  Utvidgningen och den europeiska grannskapspolitiken Kommissionär Štefan Füle och Ukrainas vice premiärminister Volodymyr Groysman, som också är ansvarig för regionalpolitiken, för att debattera vägen framåt för den nya ukrainska regeringen.

Talarna kommer specifikt att fokusera på decentralisering och stöd till Ukrainas regioner. Efter debatten kommer de att vara öppna för frågor från media den 2 april kl. 17 (presskonferens).

ReK:s ledamöter kommer också att välkomna kommissionsledamoten för sociala frågor, sysselsättning och integration László Andor och överväga hur man bäst kan tackla arbetslösheten i Europa som har ökat från 7.1 % 2008 till 10.9 % 2013. Den reformerade Europeiska socialfonden, ungdomsgarantin, samt Tanken på ett arbetslöshetsförsäkringssystem på EU-nivå kommer att vara bland de heta ämnena i debatten.

Den första dagen av plenarmötet den 2 april kommer ReK-ledamöterna att delta i en debatt med kommissionsledamot Füle om EU:s grannskapspolitik, med särskild tonvikt på den roll som Konferens för de regionala och lokala myndigheterna för det östliga partnerskapet (CORLEAP) spelar i detta sammanhang. Mot bakgrund av den nuvarande krisen i Ukraina kommer situationen för lokala och regionala myndigheter, inklusive strukturella reformer på området för decentralisering och lokalt självstyre, också att vara ett stort fokus för diskussionen. Samma dag kommer kommissionsledamot Andor att diskutera med Europas lokala och regionala ledare hur man bäst använder EU:s verktyg – som den nya Europeiska socialfonden, EU:s ungdomsgaranti, sociala indikatorer och förslaget om ett arbetslöshetsförsäkringssystem på EU-nivå – för att ta itu med den stigande arbetslösheten.

Städer och regioner ska anta en EU-omfattande stadga för flernivåstyre

ReK-ledamöter kommer att försöka anta en Stadga för flernivåstyre i Europa som syftar till att underlätta ett större deltagande av lokala och regionala myndigheter i utövandet av den europeiska demokratin. Stadgan kommer att vara ett icke-bindande politiskt instrument - lanserat av ReK men öppet för alla EU-institutioner - som anger ett moraliskt åtagande från offentliga myndigheter att genomföra värderingarna, principerna och processerna för flernivåstyre. Syftet är att uppmana alla styrelsenivåer (lokala, regionala, nationella, europeiska och internationella) att erkänna bidraget från kärnprinciper som subsidiaritet och partnerskap för att säkerställa ett effektivt genomförande av deras politik.

EU:s regler för statligt stöd och energifattigdom

Annons

Gusty Graas (LU/ALDE) kommer att leda energidebatten och presentera sin Yttrande som kräver en förändring av EU:s regler för statligt stöd. Graas, ledamot av Bettembourgs kommunfullmäktige, kommer att hävda att biståndet måste fokuseras på att stärka förnybar energi för att hantera klimatförändringarna och kräver därför ett förbud mot att använda EU-medel för att subventionera fossila bränslen.

Christian Illedits (AT/PES), ledamot av det österrikiska Burgenlands regionala parlament, kommer också att vända sin uppmärksamhet mot energi genom att ta fram sätt att ta itu med det växande problemet med energifattigdom som, uppskattningsvis, påverkar 50-125 miljoner medborgare över hela Europa. Hans Yttrande kommer att efterlysa en EU-omfattande definition av energifattigdom och föreslå att strukturfonder används för att öka alternativ energi och stödja de mest drabbade regionerna.

Förbjud gratis plastpåsar och leverera 80 % reduktion till 2020

I hennes Yttrande När det gäller plastpåsar kommer ordförande Linda Gillham (UK/EA) från Runnymede Council att hävda att kommissionens förslag saknar ambition: det måste finnas bindande snarare än frivilliga mål för minskning/förebyggande på EU-nivå och införandet av ett förbud mot gratis lättviktspåsar till 2020. Obligatoriska avgifter för tjockare plastpåsar för flera användningsområden måste införas med EU-omfattande mål på 35 påsar som konsumeras per person och år för att uppnås till 2020, vilket säkerställer en minskning med 80 %.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend